Inddragelse af PPR 0-5 år

PPR støtter dagtilbud i at skabe inkluderende miljøer og hjælper forældre og pædagoger med at skabe gode rammer for børns udvikling og trivsel.

PPR er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål i forhold til børn 0-5 år:

  • at understøtte dagtilbud i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.
  • at støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling.

Beslutningen om at inddrage PPR sker som udgangspunkt gennem en drøftelse mellem forældre og dagtilbud. Når PPR er inddraget i forhold til et barn, samarbejdes der som udgangspunkt tæt med alle de primære voksne omkring barnet, dvs. både forældre og personalet i dagtilbuddet. PPR kan ikke inddrages i forhold til et navngivent barn uden forældrenes samtykke.

Inddragelse af PPR sker ved et tværfagligt netværksmøde i dagtilbuddet, hvor forældre, personale, ledelse og PPR deltager.