Inddragelse af PPR 6-18 år

Beslutningen om at inddrage PPR sker som udgangspunkt gennem en drøftelse mellem forældre og skole.

Når PPR er inddraget i forhold til en elev, samarbejdes der som udgangspunkt tæt med alle de primære voksne omkring eleven, dvs. både forældre og skolens personale.

PPR kan ikke inddrages i forhold til en navngiven elev uden forældrenes samtykke.

Som udgangspunkt sker inddragelse af PPR ved et netværksmøde på skolen, hvor forældre, skolens personale og ledelse samt PPR deltager.

Find skemaer til skoler her.

Find skemaer til forældre her.

Hvornår inddrages PPR?

Som forælder eller professionel kan man være bekymret for en elevs læring, udvikling eller trivsel.

Forud for inddragelse af PPR skal der være arbejdet med udfordringen i skolen og i hjemmet, evt. med inddragelse af skolens interne ressourcepersoner.

PPR inddrages først, når det i fællesskab mellem forældre, skolens personale og ledelse vurderes, at der er behov for ekstern bistand.

Om inddragelse af PPR er relevant beror altid på en afgørelse i den individuelle sag, men bekymring for følgende områder er eksempler på, hvornår inddragelse af PPR kan være relevant:

  • Indlæringsvanskeligheder
  • Vanskeligheder med at koncentrere sig
  • Følelsesmæssige vanskeligheder, fx hvis barnet/den unge ofte er ked af det, trist eller angst.
  • Udfordringer i familien, fx problematikker omkring samvær og opdragelse
  • Sociale vanskeligheder, fx at eleven har vanskeligt ved at aflæse og forstå andres grænser.
  • Hørenedsættelse
  • Vanskeligheder med udtale eller stammen

Kontakt til PPR uden om skolen

Forældre har mulighed for at kontakte PPR udenom skolen, men som udgangspunkt indleder PPR ikke et samarbejde om en elev uden inddragelse af skolen.

Er man som forælder bekymret for sit barn, skal man derfor i første omgang kontakte skolens personale, der kender barnet/den unge, eller evt. skolens ledelse.

Ønsker man som forælder anonym rådgivning fra PPR, dvs. at man ikke ønsker at oplyse navn eller skole, kan man bede om en tid til åben rådgivning.

Læs om Åben Anonym Rådgivning her.