Lovgivning og politikker

PPR's lovmæssige grundlag er Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven. Derudover arbejder vi ud fra kommunens Børn- og ungepolitik.

Lovgivning

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Vejledning til folkeskolelovens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Dagtilbudsloven

Politikker

PPR arbejder også ud fra kommunalpolitiske vedtagelser, hvor de overordnede principper er:

  • Barnet i centrum
  • Helhed i indsatsen
  • Tværfaglighed

PPR har særlig fokus på:

  • Tidlig indsats
  • Inklusion i almenområdet
  • Barnets kontekst og relationer
  • Forældreinddragelse
  • Differentierede rammer

Læs Randers Kommunes politikker her.