Randers-trappen

Randers-trappen markerer en fremgangsmåde i valget af indsatser for børn med behov for støtte.

Randers-trappen omfatter børn og unge fra 0 til 18 år og unge op til 23 år i efterværn.

Randers-trappen afspejler Randers Kommunes holdning om at sætte ind med den mindst muligt indgribende indsats.

Hvad er Randers-trappen?

  • Et arbejdsredskab og et dialogredskab
  • Et overblik og en beskrivelse med eksempler på indsatser
  • En tankegang og en fælles referenceramme

Mål med Randers-trappen:

  • Barn og forældre deltager altid i drøftelserne med fagpersonerne om indsatsen.
  • Mindst mulig indgribende indsats
  • Inkludere barnet i nærmiljøet
  • En fælles retning
  • Effekt af indsatsen vurderes efter maksimalt seks måneder

Grafisk oversigt over Randers-trappen

Pixi-udgave af Randers-trappen

Uddybende beskrivelse af Randers-trappen