Skemaer til forældre

Som forælder kan man blive bedt om yderligere oplysninger og/eller samtykke via udfyldelse af skemaer.

Er man som forældre bekymret for sit barn i forbindelse med indlæring, udvikling, psykisk trivsel, adfærd, sprog, stammen, mv. kan man i første omgang rette henvendelse til barnets dagtilbud eller skole. Herefter kan man blive bedt om yderligere oplysninger/samtykke via udfyldelse af skema.

Digitalt forældreoplysningsskema med samtykke

Forældreoplysningsskema til print