Fysioterapeuter

Fysioterapeuten kan inddrages, når barnet formodes at have grov- og/eller finmotoriske vanskeligheder - ubalance i sansebearbejdning.

Fysioterapeutisk bistand ydes til børn i målgruppen 0 - 5,11 år.

Henvendelse vedr. ønske om inddragelse af en fysioterapeut skal altid sendes til PPR’s postkasse ppr@randers.dk og henvendelsen skal altid indeholde

 1.   Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU)
 2.   Sansebearbejdningsskema.

I bliver hurtigst muligt kontaktet direkte af PPR’s fysioterapeut, der skal varetage barnets sag.

Fysioterapeuten kan inddrages, når barnet formodes at have:

  Grov- og/eller finmotoriske vanskeligheder

 • Når barnets motoriske udvikling er meget forsinket
 • Problemer i bevægeapparatet - for eksempel hypermobilitet, tågænger
 • Finmotoriske vanskeligheder

  Ubalance i sansebearbejdning

 • Vanskeligheder med registrering/bearbejdning af sanseindtryk fra egen krop eller omgivelser
 • Over/underreaktion på normale sansestimuli, som påvirker barnets adfærd i dagligdagen
 • Udfordret i forhold til at fastholde opmærksomheden

Indstilling til fysioterapeutisk deltagelse på tværfagligt netværksmøde:

Ved ønske om deltagelse af fysioterapeut på tværfagligt netværksmøde skal der altid udfyldes:

Hvis du udfylder sansebearbejdningsskemaet som forælder eller ansat i en privat institution, skal du bruge MitID/NemID. Udfylder du skemaet som ansat i Randers Kommune, skal du bruge Windows login.

Når du har udfyldt skemaet, sendes det til PPR, hvorefter der foretages en fysioterapeutisk visitation. Der afholdes visitationsmøde én gang ugentligt udenfor skolernes ferieperioder.

Tværfaglig sag fra PPR

Fysioterapeuten giver besked til pædagogisk leder om, at indstillingen er imødekommet. Herefter indkalder den pædagogiske leder fysioterapeuten til det næstkommende TN-møde, hvor de øvrige PPR faggrupper også deltager.

Monofaglig sag fra PPR

Fysioterapeuten giver besked til pædagogisk leder om, at indstillingen er imødekommet. Forældrene skal udfylde Forældreoplysningsskema og pædagogisk leder udfylder skema til Tværfagligt Netværksmøde (gult skema) begge dele sendes til PPR.

Herefter indkalder den pædagogiske leder til opstartsmøde med deltagelse af forældre og dagtilbud.

Børn 0-5,11 år

Fysioterapeuten vurderer på netværksmødet om der er behov for yderligere udredning og vejledning i forhold til barnets sansemotoriske udvikling.

Børn som ikke er tilknyttet et dagtilbud

For børn som bliver hjemmepasset kan sundhedsplejersken kontakte fysioterapeuten i åben rådgivning, og hvis det findes relevant, kan det aftales at sundhedsplejersken indkalder til et netværksmøde i hjemmet. Sundhedsplejersken udfylder skema til Tværfagligt Netværksmøde (gult skema) og sender det til PPR på: ppr@randers.dk.

I åben rådgivning er der mulighed for at drøfte bekymring for et/dit barns sansemotoriske udvikling.

Samtalen er udelukkende konsultativ og der føres ikke journal.

Hvilke problemstillinger kan der rettes henvendelse med:

 • Grovmotorik, fx kravle, rejse sig, gå, løbe, hoppe, stå på et ben, balancere
 • Finmotorik, fx pincetgreb, tegnegreb, klippe, bygge/konstruere
 • Daglige færdigheder, fx af- og påklædning, spisning, deltager i daglige gøremål
 • Sansebearbejdning, fx motorisk uro, langsom/passiv, meget følsom/sensitiv

Ønskes der åben fysioterapeutisk rådgivning sendes en mail til:

Fysioterapeut
Marit Green
E-mail: marit.green@randers.dk

I mailen oplyser du det telefonnummer, som du ønsker at blive kontaktet på. I emnefeltet skriver du "åben rådgivning". Vedhæft gerne 1-2 videoklip på max 40 sek., som illustrerer problematikken.

Det oplyses, at e-mail ikke er et sikkert medie, da udenforstående på ulovlig vis kan sikre sig adgang til informationen. Derfor opfordres du til ikke at oplyse personfølsomme oplysninger. Vælger du at oplyse CPR-nr. m.m., gør du det på eget ansvar.

Du vil kunne forvente at blive ringet op inden for en uge.