Grupper for børn med tale-/sprogvanskeligheder

PPR tilbyder et tværfagligt gruppeforløb for børn med svære tale-/sprogvanskeligheder.

Børn, som har svære tale-/sprogvanskeligheder og ikke har nok gavn af den talepædagogiske indsats, der har været ydet i samarbejde med logopæden, som er tilknyttet børnehaven, kan komme i en sproggruppe.

Barnet visiteres af den logopæd, som er tilknyttet børnehaven, i samarbejde med børnehave og forældre. Det forudsættes, at der forinden visitering har været et forløb med vejledning/undervisning, hvor forældre, pædagoger og logopæden har samarbejdet om at afhjælpe barnets vanskeligheder. Visitationen sker halvårligt.

Der er plads til 24 børn fra Randers Kommune, som fordeles i 4 grupper. Fordelingen er foretaget af PPR baseret på vurderinger af børnenes sproglige udfordringer.

Børnene bliver hentet og bragt i taxa, medmindre forældrene selv har mulighed for at hente og bringe børnene.

Vi har 4 forskellige sproggruppeforløb:

I Fonologigruppe 1 er der undervisning ca. 8 gange, en gang ugentlig a 2,5 timer.

Fonologigruppen er for børn, som primært har vanskeligheder med udtalen af ord. Børnene kan også have vanskeligheder med ordbøjninger og sætningsdannelse. De har oftest en alderssvarende sprogforståelse.

Tilknyttede kurser for forældre og pædagoger

Deltagelse er obligatorisk.

Indholdet på Lydopmærksomhedskursus tager afsæt i forskningsbaseret viden om fonologiske vanskeligheder og børns læreprocesser. Kurset indeholde derfor en overordnet viden om, hvordan netværket om barnet kan skabe de bedste læringsmuligheder for barnet og eksempler på praksisrelaterede legelignende aktiviteter. Disse aktiviteter styrker både barnets lyst til at medvirke i øvelserne, ligesom de styrker barnets fonologiske automatiseringsproces. Fonologikurset sigter mod at understøtte barnets lærings- og udviklingsmuligheder i hjemmet og i børnehaven.

I Fonologigruppe 2 er der undervisning 14 gange, en gang ugentlig a 3 timer.

Fonologigruppen er for børn, som primært har vanskeligheder med udtalen af ord. Børnene kan også have vanskeligheder med ordbøjninger og sætningsdannelse. De har oftest en alderssvarende sprogforståelse.

Tilknyttede kurser for forældre og pædagoger

Deltagelse er obligatorisk.

Indholdet på Lydopmærksomhedskursus tager afsæt i forskningsbaseret viden om fonologiske vanskeligheder og børns læreprocesser. Kurset indeholde derfor en overordnet viden om, hvordan netværket om barnet kan skabe de bedste læringsmuligheder for barnet og eksempler på praksisrelaterede legelignende aktiviteter. Disse aktiviteter styrker både barnets lyst til at medvirke i øvelserne, ligesom de styrker barnets fonologiske automatiseringsproces. Fonologikurset sigter mod at understøtte barnets lærings- og udviklingsmuligheder i hjemmet og i børnehaven.

I sproggruppen er der undervisning ca. 13 gange, en gang ugentligt a 3 timer.

Denne gruppe er for børn med en grundlæggende forstyrrelse af sprogets udvikling. Det kan vise sig som en langsom eller forsinket udvikling af sproget.

Barnet kan have problemer med at opfatte og forstå sproget, hvilket gør det svært for barnet at følge en samtale. Der kan også være problemer med at udtale ord og danne sætninger. Vanskelighederne forekommer ofte samtidigt.

Tilknyttede kurser for forældre og pædagoger

Vi anbefaler deltagelse af begge forældre og af mindst én pædagog fra børnehaven.

Indeholder praktiske ideer til, hvordan man som forældre kan tilpasse og anvende sprogstrategier til at skabe et godt sprogpædagogisk miljø i hjemmet. Indholdet er bygget op omkring let teori og mange praktiske øvelser, hvor man som deltager er aktiv.

Kurset indeholder også praktiske ideer til, hvordan pædagogen kan tilpasse og anvende sprogstrategier til at skabe et godt sprogpædagogisk miljø i dagtilbuddet.

I Sprog- og fonologigruppen er der undervisning ca. 13 gange, en gang ugentlig a 3 timer.

Denne gruppe er for børn med en grundlæggende forstyrrelse af sprogets udvikling, samtidig med at barnet også har vanskeligheder med udtalen. Det kan vise sig som en langsom eller forsinket udvikling af sproget og udtalen.

Barnet kan have problemer med at opfatte og forstå sproget, hvilket gør det svært at følge en samtale. Der kan også være problemer med at udtale ord og danne sætninger. Vanskelighederne forekommer ofte samtidigt.

Tilknyttede kurser for forældre og pædagoger

Vi anbefaler deltagelse af begge forældre og af mindst én pædagog fra børnehaven.

Indeholder praktiske ideer til, hvordan man som forældre kan tilpasse og anvende sprogstrategier til at skabe et godt sprogpædagogisk miljø i hjemmet. Indholdet er bygget op omkring let teori og mange praktiske øvelser, hvor man som deltager er aktiv.

Kurset indeholder også praktiske ideer til, hvordan pædagogen kan tilpasse og anvende sprogstrategier til at skabe et godt sprogpædagogisk miljø i dagtilbuddet.

Tværfaglig praksis

Gruppeforløbet er tilrettelagt af et tværfagligt team bestående af logopæder, fysioterapeut og psykolog. Det tværfaglige team koordinerer en helhedsorienteret indsats for barn, forældre og pædagoger.

Indhold

Undervisningen består af legeprægede aktiviteter, hvor der fokuseres på barnets kommunikation og sprogets indhold i relation til de sproglige vanskeligheder, gruppens børn har.

I de tilfælde hvor fysioterapeuten vurderer, at det er relevant, foretages en motorisk undersøgelse af barnet, og der kan tilbydes motorisk træning.

Forløb og omfang

Forløbet er et særligt tilrettelagt intensivt forløb, som tager afsæt i de enkelte børns sproglige udfordringer. Der lægges op til tæt samarbejde med forældre og dagtilbud. Forældre og pædagoger forventes at deltage i samarbejdet om arbejdet i gruppen. Dette indebærer bl.a. at forældre og pædagoger:

  • tager ansvar for barnets fremmøde i sproggruppen.
  • på daglig basis laver de anbefalede legerelaterede sproglige, fonologiske og/eller talemotoriske aktiviteter med barnet.
  • deltager i diverse møder og tilhørende kurser.
  • deltager i midtvejsmøde for forældre og pædagoger, hvis det skønnes nødvendigt.
  • deltager i afsluttende evalueringsmøde om barnet med deltagelse af det tværfaglige team fra gruppeforløbet, forældre, pædagoger, evt. kommende børnehaveklasseleder, sagsbehandlende logopæd og evt. sagsbehandlende psykolog.

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i:

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2. th.
8920 Randers SV