Gruppetilbud i talepæd. afd.

PPR tilbyder et tværfagligt gruppeforløb for børn med svære tale-/sproglige vanskeligheder, som ikke har nok gavn af den talepædagogiske indsats, der har været ydet i samarbejde med talekonsulenten, som er tilknyttet børnehaven.

Sproggrupper

Barnet visiteres af tale-hørekonsulenten fra børnehaven i samarbejde med børnehave og forældre. Det forudsættes, at der forinden visitering har været et forløb med vejledning/undervisning, hvor forældre, pædagoger og tale-hørekonsulent har samarbejdet om, at afhjælpe barnets vanskeligheder. Visitationen sker halvårligt.

Der er plads til 24 børn fra Randers Kommune, som fordeles i 4 grupper. Fordelingen er foretaget af PPR baseret på vurderinger af børnenes sproglige udfordringer.

Vi har 4 forskellige sproggruppeforløb:

I Fonologigruppe 1 er der undervisning ca. 8 gange, én gang ugentlig á 2,5 timer.

I Fonologigruppe 2 er der undervisning ca. 14 gange, én gang ugentlig á 3 timer.

Læs mere om Fonologigruppe

I Sproggruppen er der undervisning ca. 13 gange, én gang ugentlig á 3 timer.

Læs mere om Sproggruppe

I Sprog og fonologigruppen er der undervisning ca. 13 gange, én gang ugentlig á 3 timer

Læs mere om Sprog og fonologigruppe

Tværfaglig praksis

Gruppeforløbet er tilrettelagt af et tværfagligt team bestående af tale-hørekonsulenter, fysioterapeut og psykolog. Det tværfaglige team koordinerer en helhedsorienteret indsats for barn, forældre og pædagoger.

Indhold
Undervisningen består af legeprægede aktiviteter, hvor der fokuseres på barnets kommunikation og sprogets indhold i relation til de sproglige vanskeligheder gruppens børn har.

I de tilfælde hvor fysioterapeuten vurderer, at det er relevant, foretages en motorisk undersøgelse af barnet, og der kan tilbydes motorisk træning.

Forløb og omfang
Forløbet er et særligt tilrettelagt intensivt forløb, som tager afsæt i de enkelte børns sproglige udfordringer. Der lægges op til tæt samarbejde med forældre og dagtilbud. Forældre og pædagoger forventes at deltage i samarbejdet om arbejdet i gruppen. Dette indebærer bl.a. at forældre og pædagoger:

  • Tager ansvar for barnets fremmøde i sproggruppen
  • På daglig basis laver de anbefalede legerelaterede sproglige, fonologiske og/eller talemotoriske aktiviteter med deres barn.
  • Deltager i div. møder og tilhørende kurser
  • Deltager i midtvejsmøde for forældre og pædagoger, hvis det skønnes nødvendigt
  • Deltager i afsluttende evalueringsmøde om barnet. Med deltagelse af: Det tværfaglige team fra gruppeforløbet, forældre, pædagoger, evt. kommende børnehaveklasseleder, sagsbehandlende tale-hørekonsulent, evt. sagsbehandlende psykolog

 

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i:

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2. th.
8920 Randers SV

Børnene bliver hentet og bragt i taxa, med mindre forældrene selv har mulighed for at hente og bringe børnene.