Hørevanskeligheder

Hvis du har mistanke om, at et barn har en hørenedsættelse, er det vigtigt at få undersøgt barnets hørelse hos en ørelæge og/eller på Audiologisk Afdeling.

Hvis et barn får konstateret hørenedsættelse hos ørelæge og/eller på Audiologisk afdeling, tilbyder PPR Randers rådgivning og vejledning til familier, institutioner og skoler.

Barnet kan behandles med høreapparater (HA) eller Cochlear Implant (CI) for at afhjælpe virkningerne af hørenedsættelsen og skabe så optimal en hørelse for barnet som muligt.

Høreapparatbehandlingen bør dog ikke stå alene. Når et barn er høreapparatbehandlet, tilbyder Randers Kommunes ”Høreteam” vejledning, kurser, materialer og anden opfølgning af barnets høreapparat/CI behandling – f.eks. høretekniske hjælpemidler og vejledning i hjemmet og af personale i barnets daginstitution eller skole.

Hørecafé - et tilbud til skolebørn med hørenedsættelse

For skolebørn med hørenedsættelse afholder PPR med jævne mellemrum en hørecafé i PPRs lokale.

Formålet med hørecaféen er, at børn med hørenedsættelse kan møde andre børn med tilsvarende udfordringer.

PPR vil sende en invitation til de skolebørn, vi kender med hørenedsættelse.

Kursus om børn med høretab

PPR afholder i 2024 følgende kurser:

  • D. 30. januar 2024: Høremakkerdag i samarbejde med Decibel for unge med høretab
  • D. 22. maj 2024 kl. 13.00 - 15.00: Bålhygge på Randers Naturcenter for indskolingen

Kurserne vil sædvanligvis foregå i:

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2. th.
8940 Randers SV

Kurserne er gratis.