Sprog- og fonologigruppe

PPR tilbyder et tværfagligt gruppeforløb til børn i alderen ca. 4 til 6 år med sproglige vanskeligheder og udtalevanskeligheder.

Optagelse i gruppen sker i samarbejde med dagtilbuddets talekonsulent. Det forudsættes, at der forinden har været et forløb med vejledning/undervisning, hvor forældre, pædagoger og talekonsulent har samarbejdet om at afhjælpe barnets vanskeligheder.

Gruppeforløbet er tre timers undervisning to gange ugentligt i 15 uger.

Hos børnene, der indstilles til sprog- og fonologigruppen, ser vi ofte har vanskeligheder indenfor følgende områder:

 • Hukommelsesspændvidde
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Motorik
 • Struktur og planlægning
 • Kommunikation generelt
 • Form og indhold

Undervisningen foregår i legeprægede aktiviteter, hvor der er fokus på følgende: Lyd og opmærksomhed, specifik udtaletræning, rim og remser, eventyr, hverdagssamtaler, hvor de kommunikative regler læres, dialogisk læsning og "leg med sprog".

Undervisningen er meget målrettet og struktureret og foregår både i gruppen og individuelt.

Det forventes således at:

 • forældre og pædagoger arbejder dagligt med det udleverede materiale.
 • forældre deltager minimum én gang i gruppeundervisningen.
 • pædagoger deltager én gang i gruppeundervisningen.
 • forældre deltager i midtvejsevalueringen.
 • forældre og pædagoger deltager i den afsluttende evalueringssamtale.

Der foretages en motorisk screening af alle børn i gruppen. I de tilfælde hvor fysioterapeuten vurderer, at det er relevant, foretages en motorisk undersøgelse af barnet, og der tilbydes motorisk træning. Hvor det skønnes relevant, gennemføres desuden en mundmotorisk undersøgelse med henblik på at vurdere, om mundmotoriske vanskeligheder er en medvirkende årsag til de fonologiske vanskeligheder.

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i:

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2. th.
8920 Randers SV

Børnene har mulighed for at blive hentet og bragt med taxa.