Tid Til Forandring

Tid Til Forandring er et gruppeforløb for unge mellem 13 og 17 år, hvor du kan støtte dig til andre og dele erfaringer.

Vi tager emner op, som kan hjælpe dig til at forstå dig selv og andre bedre.

Vi tager altid udgangspunkt i de ting, der er vigtige for dig og de andre i gruppen og der vil i gruppeforløbet blive givet råd og vejledning fra gruppelederne.

Vi vil sætte fokus på de barrierer, som kan have forhindret forandring i dit ungdomsliv.

Gruppeforløbet er måske noget for dig, hvis du ønsker:

  • forandring til at opnå et bedre selvværd.
  • at det skal blive lettere at møde i skolen.
  • at der er færre konflikter med de voksne omkring dig.
  • at få mod til at gøre noget andet.
  • at møde andre unge, der også ønsker forandring ligesom dig.

Praktiske oplysninger om kursusforløbet

Der vil være 2 gruppeledere til stede, som vil sørge for, at der er den nødvendige tryghed til at kunne sætte ord på det, som deltagerne ønsker forandring til og som kan være svært at sætte ord på.

Gruppen har tavshedspligt, og der vil være max 8 deltagere.

Vi mødes i gruppen 2½ time hver anden uge i skoletiden fra kl. 12.30-15.00.

Tid Til Forandring foregår i:

PPR's lokaler
Gl. Stationsvej 9 - i stueetagen
8940 Randers SV

Kontakt og tilmelding

Hvis du allerede er i kontakt med en fremskudt socialrådgiver, kan du spørge vedkommende om kursusforløbet. Derudover er du velkommen til at kontakte en af gruppelederne for at høre mere om kurset:

Claus Garm
Telefon: 2131 0101
E-mail: Claus.garm@randers.dk

Mette Hansen
Telefon: 2131 0100
E-mail: Mette.hansen@randers.dk

Du vil sammen med dine forældre blive inviteret til en afklaringssamtale med gruppelederne, hvor det afklares, om Tid Til Forandring er det rigtige tilbud til dig.