Åben Anonym Rådgivning

PPR tilbyder Åben Anonym Rådgivning til forældre, børn og unge i Randers Kommune. Det er ganske gratis.

Familier, børn og unge har mulighed for at søge anonym, gratis rådgivning. Der er mulighed for at møde op enten sammen eller hver for sig. Børn, unge og forældre til børn under 18 år kan henvende sig telefonisk og aftale tid til en rådgivende samtale. Der er mulighed for flere samtaler ved behov.

Rådgivningen varetages af personale fra PPR, og du vil enten få en samtale med en socialrådgiver, en psykolog eller en logopæd.

I samtalen gives råd og vejledning til, hvad forældre selv kan gøre i forhold til problematikken. Der kan ske en afklaring af, om problemstillingen skal tages op, hvor barnet går i dagtilbud eller skole, og om PPR eller andre skal inddrages.

Hensigten med Åben Rådgivning er først og fremmest at give borgerne et hjælpetilbud, der er uforpligtende og forebyggende. Håbet er, at mange problemer kan afhjælpes gennem god rådgivning, inden de vokser sig store. Hvis problemet er for omfattende for den Åbne Rådgivning, eller hvis det kræver en specialviden, som vi ikke har, rådgiver vi om, hvor man så kan gå hen.

Vi registrerer ikke dine oplysninger og kan sikre dig fuld anonymitet.

Hvad kan man henvende sig om?

I alle børnefamilier kan der opstå en række spørgsmål, bekymringer og problemer om for eksempel:

  • Børnenes opdragelse
  • Børns trivsel og udvikling
  • Børns sprog/tale- og høreudvikling
  • Forældrenes indbyrdes forhold
  • Skilsmisse og samvær
  • Ungdomsproblemer
  • Kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andet
  • Læringsmæssige problemstillinger

Hvis du ønsker at drøfte bekymring for et/dit barns sansemotoriske udvikling, kan du henvende dig til Åben Fysioterapeutisk Rådgivning.

Henvendelse

Ønsker du yderligere information eller aftale en tid i den Åbne Anonyme Rådgivning, kan administrationen i PPR være dig behjælpelig. Kontakt administrationen på telefonnummer 8915 5760. Telefonen er åben på hverdage i tidsrummet kl. 9:00 - 13:00.

Rådgivningen finder sted i vores mødelokaler beliggende på adressen Gl. Stationsvej 9, 8940 Randers SV. Benyt hoveddøren til højre for cykelstativet.