Cool Kids for børn med angst

Cool Kids er et gruppeterapeutisk forløb for børn med angst og deres forældre.

Der åbnes for ansøgninger til Cool Kids hvert halve år i løbet af december og juni. 

Næste hold forventer opstart i løbet af august 2023 og vil blive afholdt henover efteråret 2023. Det forventes, at begge forældre kan deltage i alle sessioner.

BEMÆRK! Der er lukket for ansøgning til Cool Kids!

Hvis du har et barn, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er Cool Kids måske et relevant tilbud for jer.

  • Dit barn går i 3.-5. kl.
  • Angsten har stået på i noget tid (3 måneder eller mere).
  • Angsten forstyrrer dit barns udvikling og dagligdag.
  • Angsten får barnet til at undgå aktiviteter, det skal eller gerne vil (for eksempel komme i skole, sove alene, samvær med kammerater).
  • Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i barnets liv, hvor barnet reelt har grund til at være bekymret (for eksempel kritisk sygdom i familien, mobning, problematisk skilsmisse eller lignende).
  • Angsten er barnets primære udfordring, hvilket vil sige, at barnet ikke er væsentligt belastet af andre lidelser/diagnoser såsom ADHD, autisme eller fysiske handicaps. Hvis barnet har sådanne lidelser, men er godt støttet i forhold til dem i hverdagen, kan man overveje at ansøge om deltagelse i Cool Kids.
  • Barnet kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5 andre børn.

Praktiske oplysninger om Cool Kids

Forløbet kræver forældredeltagelse, så forældrene skal kunne deltage hver gang og kunne hjælpe børnene med hjemmearbejde. Det forventes, at begge forældre deltager, også selvom de ikke bor sammen.

Programmet, der arbejdes ud fra, hedder "Cool Kids" og stammer fra Australien. Det er samme program, som anvendes på Angstklinikken ved Århus Universitet. Gruppeforløbet strækker sig over 10 sessioner, og vi mødes tirsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPRs lokaler.

Ansøgning

Der er lukket for ansøgning!