Cool Kids og Chilled for børn og unge med angst

Cool Kids og Chilled er et gruppeterapeutisk forløb for børn og unge med angst og deres forældre.

DER ER LUKKET FOR ANSØGNING!

Der åbnes for ansøgninger til Cool Kids og Chilled hvert halve år i løbet af december og juni. 

Hvis du har et barn eller en ung, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er Cool Kids eller Chilled måske et relevant tilbud for jer.

Bemærk! Det forventes, at begge forældre kan deltage i alle sessioner.

  • Dit barn går i 3.-5. eller 7.-9. klasse.
  • Angsten har stået på i noget tid (3 måneder eller mere).
  • Angsten forstyrrer dit barns/den unges udvikling og dagligdag.
  • Angsten får barnet/den unge til at undgå aktiviteter, det skal eller gerne vil (for eksempel komme i skole, sove alene, samvær med kammerater).
  • Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i barnets/den unges liv, hvor barnet/den unge reelt har grund til at være bekymret (for eksempel kritisk sygdom i familien, mobning, problematisk skilsmisse eller lignende).
  • Angsten er barnets/den unges primære udfordring, hvilket vil sige, at barnet/den unge ikke er væsentligt belastet af andre lidelser/diagnoser såsom ADHD, autisme eller fysiske handicaps. Hvis barnet/den unge har sådanne lidelser, men er godt støttet i forhold til dem i hverdagen, kan man overveje at ansøge om deltagelse i Cool Kids eller Chilled.
  • Barnet/den unge kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5 andre børn/unge.

Praktiske oplysninger om Cool Kids og Chilled

Forløbet kræver forældredeltagelse, så forældrene skal kunne deltage hver gang og kunne hjælpe børnene/de unge med hjemmearbejde. Det forventes, at begge forældre deltager i hele forløbet; også selvom forældrene ikke bor sammen.

Programmet, der arbejdes ud fra, hedder "Cool Kids" og "Chilled" og stammer fra Australien. Det er samme program, som anvendes på Angstklinikken ved Århus Universitet.

  • Gruppeforløbet strækker sig over 10 sessioner.
  • Cool Kids afholdes tirsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPRs lokaler.
  • Chilled afholdes torsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPRs lokaler.

Ansøgning