Udtalevanskeligheder

Skolebørn med udtalevanskeligheder kan modtage taleundervisning.

Logopæder i PPR Randers yder individuel taleundervisning til skolebørn med udtalevanskeligheder.

Vanskelighederne kan bestå i problemer med af udtale bestemte lyde, læsp eller snøvl.

Forældrene spiller en central rolle i undervisningen og forventes at deltage sammen med barnet. I taleundervisningen vil der blive vist øvelser, som barn og forældre skal udføre hjemme. I slutningen af hver undervisningsgang vil det blive vurderet, om der skal laves en ny aftale med familien.

Taleundervisning formidles gennem den logopæd, der er tilknyttet barnets skole. Hvis man som forælder oplever udtalevanskeligheder hos sit barn, skal man derfor rette henvendelse til skolen.