Kursus i sansebearbejdning til pædagogisk personale

Kurset kan hjælpe dig til, hvordan du kan håndtere børn, hvis sansesystem er anderledes.

Kursustilbud med inspirerende viden om sansemotorik, herunder sansebearbejdning, motorisk læring og den generelle læring med kroppen som udgangspunkt.

Dette kombineres med viden om og praktiske redskaber til at arbejde med fokus på læringsmiljø, opgaven og/eller det enkelte barn.

Kurset forløber over 2 gange, med mulighed for en 3. kursusdag.

 1. kursusdag: Teoretisk og praktisk oplæg, hvorefter dette implementeres til egne medbragte cases. Hver deltager medbringer 1-2 cases på børn 0-2,11 år som har sansemotoriske* vanskeligheder.

Fra 1. kursusdag til 2. kursusdag arbejdes der med den nyerhvervede viden i forhold til cases og egen praksis generelt.

 1. kursusdag: Der arbejdes videre og bygges ovenpå emnerne fra 1. kursusdag.
 2. kursusdag: Introduktion til TrasMo (Tidlig registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn) som pædagogisk arbejdsredskab til at arbejde med sansemotoriske færdigheder/udfordringer.

 

Man kan kun deltage på 3.kursusdag:

 • Såfremt man har deltaget i 1. og 2. kursusdag.
 • Købt og læst TrasMo-manualen forud for kursusdagen.

Du finder TrasMo-manualen her: https://www.saxo.com/dk/trasmo_haeftet_9788776076979 pris 330,-

* Sansemotoriske vanskeligheder: Grov-og finmotoriske vanskeligheder, sansebearbejdningsvanskeligheder eller kombination af disse.

Læringsmål

 • At blive teoretisk opdateret inden for området sansemotorik og læring.
 • At tilegne sig nye redskaber og handlemuligheder indenfor læringsmiljø, den sansemotoriske opgave og det enkelte barns udfordringer/forcer – og tænke det ind i relation til zonen for nærmeste udvikling for grupper af børn og det enkelte barn.
 • At styrke de pædagogiske handlemuligheder til at analysere og intervenere refleksivt i praksis
 • At få kendskab til det pædagogiske screeningsredskab TrasMo

Pædagogisk personale i vuggestuer

 

Tid

 1. Kursusdag: D. 24. september 2020 kl. 8.30 - 13.00. Der er the/kaffe og frugt. Medbring selv frokost.
 2. Kursusdag: D. 23. oktober 2020 kl. 9.00 – 12.30. Der er the/kaffe og frugt
 3. Kursusdag: D. 18. november kl. 9.00 – 12.30. Der er the/kaffe og frugt.

 

Sted

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Gl. Stationsvej 9, 8940 Randers SV (Lokale angives ved ankomst)

Undervisere

Marit Green, fysioterapeut PPR, Randers Kommune

Maja Vilhelmsen, fysioterapeut PPR, Randers Kommune

 

Tilmelding pr. mail til

Ulla.ravnholt.blach@randers.dk

senest 1. august 2020

Angiv desuden om der meldes til alle tre kursusdage eller kun de to første. Oplys deltagernavn og navnet på institutionen.

Vi opfordrer til at man kommer 2 pædagoger fra hver vuggestue. Der må maksimalt tilmeldes 3 fra hver vuggestue.