Sansebearbejdning - for pædagogisk personale

Kurset kan hjælpe dig til, hvordan du kan håndtere børn, hvis sansesystem er anderledes.

Kropumulige børn – findes de? Nej, det gør de ikke – men der findes børn, hvis krop og sansesystem opfører sig anderledes end andre børns. Børn med sansebearbejdningsvanskeligheder prøver via deres adfærd at fortælle, hvad de har brug for, og hvad de ikke bryder sig om. Det er ikke altid lige let at gennemskue, hvad barnet prøver at fortælle. Det kan for eksempel være børn som:

  • kan have svært ved at sidde stille til fx samling og i spisesituationen.
  • kan have svært ved at være i ro, synes altid at være i bevægelse.
  • kan virke voldsomme i sine bevægelser og kontakten til andre.
  • kan virke særlig stædige, usamarbejdsvillige eller udadreagerende.
  • kan virke bange for at prøve nye ting, især sansemotorisk.
  • kan gøre tingene usædvanlig langsomt eller som ofte går i stå.
  • kan have svært ved at komme i gang med fx påklædning og leg.
  • kan virke usædvanlig følsomme og let bliver overstimulerede.

Ovennævnte eksempler kan være udtryk for sansebearbejdningsvanskeligheder. Vi reagerer forskelligt på de stimuli vi får. Nogle oplever stimuli meget kraftigere end andre og bliver let overstimulerede eller trækker sig fra stimuli og aktiviteter med mange stimuli. Nogle kan også have et nervesystem som har brug for ekstra mange stimuli for at arbejde optimalt og de falder enten hen hvis de ikke får det tilført udefra og bliver passive, eller de kan virke overaktive i deres forsøg på at få stimuli tilført nervesystemet. Når børns sansesystem er udfordret på en måde, så det griber voldsomt ind i deres hverdag med socialt samspil, leg og læring, kan der være behov for at hjælpe børnene med at få reguleret deres sansesystem. Det kan gøres ved at stimulere barnet på en bestemt måde eller ved at skabe ændringer i barnets omgivelser.