Sprog i Samspil

Vi tilbyder kurset "Lad sproget vise vej til læse- og skriveudvikling" for pædagogiske medarbejdere i dagtilbud.

Kurset er et forsknings- og evidensbaseret program, der skal støtte interaktion og sprogtilegnelse gennem leg og daglige rutiner.

På kurset vil du få praktiske ideer til, hvordan du kan tilpasse og anvende sprogstrategier til at skabe et godt sprogpædagogisk miljø i dagtilbuddet.

Børn lærer om læse- og skriftsproget fra fødslen. De lærer om det på samme måde, som de lærer talesproget – nemlig gennem naturlige dagligdags samspil med deres omsorgspersoner, som støtter dem til samtale og viser hvordan skriften kan bruges. Lad sproget vise vej til læse- og skriveudvikling tager derfor udgangspunkt i, at børn udvikler sproget i gode sociale interaktioner med voksne, der involverer dem i det virkelige livs anvendelse af skriftsprog. På dette kursus lærer du om, hvordan du skaber et miljø i dagtilbud, som kan danne fundament for en læse- og skriftsproglig udvikling.

Praktisk information

Indholdet er bygget op omkring let teori og mange praktiske øvelser, hvor man som deltager er aktiv.

Kurset foregår i:

Det store mødelokale i PPR
Gl. Stationsvej 9, 2. th
8940 Randers SV

Kurset foregår over to dage. Kursusdagene er sammenhængende, så man skal komme begge gange.

Mellem de to kursusdage vil der være mulighed for videofeedback for 6 af deltagerne.

Underviserne er talehørekonsulenterne Lilian Thybo og Charlotte Blaabjerg.

Tilmelding skal ske til:

Charlotte Blaabjerg
Telefon: 2934 0907
E-mail: charlotte.blaabjerg@randers.dk