Back2School

Har dit barn fravær i skolen? Formålet med Back2School er, at hjælpe dit barn tilbage i skole.

I Back2School arbejder vi med at få løst de udfordringer, som kan være grunden til, at dit barn har svært ved at komme i skole. Det sker i et samarbejde mellem dit barn, dig som forælder, dit barns skole og en Back2School psykolog eller socialrådgiver.

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme ventetid på opstart til Back2School. Ansøgningerne vurderes løbende, og vi giver ligeledes løbende tilbagemelding på alle ansøgninger.

Du og dit barn får 11 samtaler med psykologen eller socialrådgiveren og skal derudover deltage i 3 møder med dit barns skole.

Samtalerne med psykologen sker på hverdage mellem kl. 8:00 - 16:00 i PPR’s lokaler og møderne med dit barns skole sker på skolen. Det er vigtigt, at begge forældre deltager i samtalerne.

Back2School forløbet tager tre måneder. Cirka tre måneder efter sidste samtale kan I som familie få en opfølgende samtale.

Inden forløbet begynder, skal du udfylde et spørgeskema. Herefter bliver du og dit barn inviteret til en samtale med psykologen eller socialrådgiveren. Her taler I mere om jeres situation og behov. Efter forløbet er slut, skal du udfylde et enkelt spørgeskema.

En vigtig del af forløbet er hjemmeopgaver. Dem skal du og dit barn arbejde med mellem samtalerne. Du vil få hjælp til, hvordan du bedst muligt støtter dit barn i arbejdet med hjemmeopgaverne.

Back2School er et tilbud om hjælp til alle børn og unge fra 0. til 9. klasse i Randers Kommune, som har for meget skolefravær. Dit barn har for meget fravær, når barnet har:

  • 4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned
  • 10% ulovligt fravær den seneste måned
  • 11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår
  • 10% samlet fravær det seneste skoleår

Ved spørgsmål om tilbuddet kontaktes fremskudt socialrådgiver Maiken Hougaard på telefonnummer 2131 1321.

Ansøg projekt Trivsel og fremmøde her