Cool Little Kids

Hvis du har et barn, som er bekymret eller genert, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er Cool Little Kids® (3-6 år) måske et tilbud for dig:

  • Dit barn går i børnehave, førskole eller i børnehaveklasse.
  • Dit barns udvikling og dagligdag er forstyrret af bekymringer.
  • Bekymringerne er urealistiske og skyldes ikke umiddelbart andre forhold i barnets liv, hvor barnet reelt har grund til at være bekymret (fx kritisk sygdom i familien, mobning, problematisk skilsmisse eller lign.).
  • Bekymringerne får barnet til at undgå aktiviteter, det skal eller gerne vil (fx at blive afleveret i børnehaven, komme i skole, sove alene, samvær med kammerater).

Cool Little kids er et forebyggelsesprogram udviklet til børn i førskolealderen (ca. 3-6 år). Programmet fokuserer på at lære mindre børn - med forældrenes hjælp - hvordan man opbygger selvsikkerhed og udvikler færdigheder, der hjælper dem med at håndtere angst og andre negative følelser under opvæksten.

Der er ikke tale om et behandlingsprogram. Målgruppen er mindre børn, som er generte, særlig sensitive, tilbageholdende, hæmmede, meget forsigtige eller reserverede - og som derfor har en større risiko en gennemsnittet for senere at udvikle angst og depression.

Barnet deltager ikke i forløbet.

I Cool Little Kids er det kun forældrene, der deltager, og det foretrækkes at begge forældre deltager i alle sessioner.

Forud for programopstart vil interesserede forældre skulle deltage i cirka en times forsamtale i PPR.

Nyt forløb starter medio september 2020 og forløber over 6 sessioner á 2 timer i tidsrummet 14-16.

Cool Little Kids foregår i PPRs lokaler

Gl. Stationsvej 9, - stueetagen

8940 Randers SV

Klik her for at komme til Ansøgningsformular

Ciara Laybourn tlf. 2131 1184