Sansebearbejdning - for forældre

Lær hvordan du skal håndtere dit barn, hvis det har et anderledes sansesystem.

Kropumulige børn - findes de? Nej, det gør de ikke – men der findes børn, hvis krop og sansesystem opfører sig anderledes end andre børns.

Hvis du oplever et barn, som har meget motorisk uro, er letafledelig, udadreagerende, stædig, usamarbejdsvillig eller langsom og passiv, så kan forklaringen eller noget af forklaringen måske findes i barnets sansesystem.

Vi reagerer forskelligt på de stimuli vi får. Nogle oplever stimuli meget kraftigere end andre og bliver let overstimulerede eller trækker sig fra stimuli og aktiviteter med mange stimuli. Nogle kan også have et nervesystem som har brug for ekstra mange stimuli for at arbejde optimalt og de falder enten hen hvis de ikke får det tilført udefra og bliver passive, eller de kan virke overaktive i deres forsøg på at få stimuli tilført nervesystemet. Når børns sansesystem er udfordret på en måde, så det griber voldsomt ind i deres hverdag med socialt samspil, leg og læring, kan der være behov for at hjælpe børnene med at få reguleret deres sansesystem. Det kan gøres ved at stimulere barnet på en bestemt måde eller ved at skabe ændringer i barnets omgivelser.