Tid Til Forandring

Tid Til Forandring er et gruppeforløb for forældre med børn i alderen 9-17 år, som har svært ved forældrerollen.

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder gruppeforløb til forældre, som oplever vanskeligheder i forældrerollen og som søger støtte til udvikling af deres forældrekompetencer.

I gruppeforløbet får du mulighed for:

  • at støtte dig til andre og dele erfaringer.
  • at udarbejde 2-3 tydelige mål/udviklingspunkter som du løbende evaluerer på.
  • at opnå bedre forståelse af dig selv og andre.
  • at modtage råd og vejledning fra gruppelederne.
  • at blive undervist i relevante emner.

Gruppeforløbet kan være noget for dig, hvis du for eksempel oplever:

  • problemer ift. grænsesætning for dit barn.
  • at kommunikationen med dit barn er konfliktfyldt.
  • at dit barn har fravær fra skolen.
  • at du har bekymringer for dit barns trivsel og udvikling.

Praktiske oplysninger om gruppeforløbet

Der vil være max 8 deltagere på et gruppeforløb samt to gruppeledere.

Gruppen mødes hver anden uge og i alt 10 gange. Der er løbende optag til grupperne.

Tid Til Forandring foregår i:

PPR's lokaler
Gl. Stationsvej 9 - i stueetagen
8940 Randers SV

Kontakt og tilmelding

Vi starter løbende gruppeforløb op.

Hvis du allerede er i kontakt med en fremskudt socialrådgiver, kan du spørge vedkommende om kursusforløbet. Derudover er du velkommen til at kontakte en af gruppelederne for at høre mere om kurset:

Claus Garm
Telefon: 2131 0101
E-mail: Claus.garm@randers.dk

Mette Hansen
Telefon: 2131 0100
E-mail: Mette.hansen@randers.dk

Du vil blive inviteret til en afklaringssamtale med gruppelederne, hvor det afklares, om Tid Til Forandring er det rigtige tilbud til dig.