Webinar i lydlig opmærksomhed

Webinar i lydlig opmærksomhed for forældre, øvrige omsorgspersoner og fagpersonale, der arbejder med børns sprog.

Formål og målgruppe

Kurset giver forældre og barnets pædagog en let forståelig indsigt i, hvordan der arbejdes talepædagogisk med barnet hos PPR.

Når PPR inddrages omkring et barn med udtalevanskeligheder, er kurset et væsentligt element i samarbejdet mellem forældre, institution og PPR om den talepædagogiske indsats

Indhold

På dette webinar vil vi fortælle, hvad udtalevanskeligheder er for en størrelse. Vi vil præsentere deltagerne for de lydkort, som vi arbejder med i taleundervisningen, ligesom vi vil vise, hvordan et undervisningsforløb bygges op i to stadier:

  • ét hvor vi lytter til lyde
  • ét hvor vi udtaler lyde

På webinaret gives konkrete redskaber til, hvordan I sammen med barnet kan lege med sproglyde og dermed styrke barnets lydopmærksomhed og evne til at udtale lydene.

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Webinaret er gratis.

Tilmelding til den lokale PPR logopæd der er tilknyttet barnets institution.