Stemmevanskeligheder

Har du stemmevanskeligheder, kan du frit henvende dig til stemmeteamet ved PPR og anmode om en stemmeudredning.

Center for PPR yder bistand til unge og voksne over 18 år med stemmevanskeligheder.

Bistanden er gratis for borgere, der er bosiddende i Randers Kommune.

Forud for en stemmeudredning skal der foretages en undersøgelse hos en øre-, næse-, halslæge. Dette er vigtigt i forhold til at udelukke alvorlige organiske sygdomme samt for at kunne arbejde relevant, hvis der forekommer ændringer i stemmelæbefunktionen i form af ødemer, stemmeknuder etc., som har betydning for korrekt stemmelæbelukke.

Stemmevanskeligheder kan vise sig som:

 • Hæshed
 • Stemmetræthed
 • Hoste- og rømmetrang
 • Ømhed eller smerter omkring struben eller halsen
 • Ændring af stemme
 • Svag stemmestyrke eller tab af stemme
 • Vedvarende overbelastning af stemmen
 • Manglende kontrol over stemmen

Årsager til stemmevanskeligheder:

 • Forkert stemmebrug
 • Organiske ændringer på stemmelæberne såsom ødemer, stemmeknuder, polypper, etc.
 • Traume
 • Psykiske årsager

Målet med indsatsen:

 • at afhjælpe specifikke stemmeproblemer
 • at bevidstgøre egen stemmebrug
 • at få indsigt i hensigtsmæssig stemmebrug og opnå en god stemmepraksis

Udredning og behandling

Du indkaldes til en stemmeudredning, når vi har modtaget henvisningen fra øre-, næse-, halslægen. Ved udredningen stiller vi dig spørgsmål vedrørende din stemme, og måden du bruger den på.

Er det relevant med stemmeundervisning, kan denne påbegyndes umiddelbart efterfølgende. Der vil i undervisningen indgå stemmeøvelser og oftest også krops- og åndedrætsøvelser.

Udredning og undervisning er gratis for borgere bosat i Randers Kommune.

Stemmeteam

Stemmeteamet består af en talesprogkonsulent, en fysioterapeut og en psykolog. Det vurderes altid individuelt og i samråd med borgeren, om der er behov for fysioterapi og/eller psykolog.

Alle med stemmeproblemer kan henvende sig til stemmeteamet.