Tilbud til voksne med stemmevanskeligheder, stammen og/eller løbsk tale

Talepædagogisk voksenafdelingen i PPR tilbyder en tværfaglig indsats

Bistanden henvender sig til borgere, der er bosiddende i Randers Kommune.

Tilbud til unge og voksne som har stammen og/eller løbsk tale

Talepædagogisk voksenafdeling tilbyder indsats til unge og voksne, der stammer og/eller har løbsk tale. Indsatsen har fokus på kompenserende strategier og mestring. Der kan ofte være tale om en kombination af stammen og løbsk tale.

Udredning og behandling tilrettelægges i et samarbejde med den unge eller voksne, der stammer og/eller har løbsk tale. Det er borgerens behov der er styrende for, hvad der lægges vægt på i behandlingen.

Kontakt Talepædagogisk voksenafdelingen for stammen på Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på vores hovednummer: 8915 5760.

Tilbud til voksne som oplever vanskeligheder med stemmen

Talepædagogisk afdeling tilbyder tværfaglig indsats til borgere indenfor følgende logopædiske stemmeområder:

  • Stemme- og/eller åndedræts-problemer
  • Genoptræning af artikulation og stemmefunktion efter mundhule-cancer eller laryngektomi (fjernelse af struben).

Forud for en stemmeudredning skal der foretages en undersøgelse hos en øre-, næse-, halslæge. Dette er vigtigt i forhold til at udelukke alvorlige organiske sygdomme samt for at kunne iværksætte den korrekte indsats.

Borgeren henvises til Talepædagogisk afdeling gennem Øre,-næse,-halslægen og hospitalet. Når PPR har modtaget henvisningen, indkaldes borgeren til en stemmeudredning på Talepædagogisk voksenafdeling med digital post.

Efter en udredning vil det tværfaglige stemmeteam i samråd med borgeren vurdere det videre forløb.

Det forventes at borgeren er i stand til at øve selvstændig mellem konsultationerne.

Særligt for mundhule-cancer og laryngektomi (fjernelse af strube)

Talepædagogisk voksenafdelingen tilbyder undervisning og/eller rådgivning til mundhule- og strubeopererede.

Det vil typisk være hospitalet, der henviser nyopererede borgere til vurdering efter operation. Efterfølgende modtager borgeren indkaldelse til vurdering hos den relevante fagperson med digital post fra PPR.

Borgeren eller pårørende kan dog selv henvende sig til voksenafdelingen for vejledning i forhold til mundhule- og strubeopererede på Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på vores hovednummer:  8915 5760.