Familieplejekonsulent

Støtte, rådgivning, vejledning og supervision til plejefamilier er familieplejekonsulenternes primære opgave.

Målet er at sikre Randers kommunes familieplejere og plejebørn, det bedst mulige udgangspunkt for et kvalificeret og vellykket plejeforhold.

Familieplejekonsulenterne fra Familiecentret tilbyder forskellige ydelser:

  • konsulentbesøg
  • telefonkontakt
  • opkobling på dagbogssystem
  • supervision
  • netværksgrupper
  • uddannelsesdage

Alle familier får ved opstart af en ny plejeopgave besøg af en familieplejekonsulent. - Det gælder for plejefamilier, netværksplejefamilier, konkret godkendte plejefamilier og aflastningsfamilier.

Dette første besøg skal medvirke til at sikre, at der bliver mest mulig sammenhæng i det anbragte barns liv. Vores erfaring i arbejdet med anbragte børn fortæller os, at barnets trivsel er afhængig af plejefamiliens forståelse af barnets virkelighed, da der kan være mange dilemmaer ved at have ”to familier”.

Plejefamilien skal kunne støtte det konkrete barn med at håndtere sit liv med de sårbarheder og belastninger, det har og det kan være en udfordring.

Noget af det du/I vil tale med familieplejekonsulenten om kan være:

  • Hvilke forventninger du har til at være plejeforælder?
  • Hvordan du forestiller dig/har oplevet barnets reaktioner i forbindelsen med etableringen af plejeforholdet?
  • Hvordan I tænker samarbejdet med plejebarnets forældre?
  • Og meget andet

At være plejefamilie kan være berigende, positivt og udfordrende for jer som familie. I har sikkert gjort jer mange overvejelser omkring, hvilken betydning det vil have for jeres familie. Der opstår nogle gange situationer, hvor det kan være nødvendigt med drøftelser, derfor kan du/I kontakte os pr telefon eller mail og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Kommunerne har med barnets reform pligt til at gennemføre kurser for nuværende og kommende plejefamilier, svarende til to kursusdage om året. I Randers kommune er det familieplejekonsulenterne, der varetager denne opgave. Målet med kurserne er at tilføre plejefamilierne faglig viden og give dem mulighed for at tilhøre et fagligt fællesskab til gavn for de børn, de er ansat til at tage vare på.

Supervision fungerer som en faglig metode til at udvikling.

Supervision giver plejefamilien mulighed for at komme videre i en fastlåst situation og hjælper til at træffe valg, der giver klarhed og overblik. Supervision handler også om de oplevelser, følelser og belastninger, som bliver vakt i arbejdet med plejebørnene.

Randers Kommunes plejefamilier er opkoblet på dagbogssystem. Dette betyder, I har mulighed for at skrive dagbog i et system, der gør det lettere at følge barnets udvikling og skrive rapporter. Samtidig giver det mulighed for daglig sparring med familieplejekonsulenter.

Netværksgrupperne består af op til otte plejeforældre og to familieplejekonsulenter. Familiekonsulenterne understøtter opstart af grupperne, som herefter er selvkørende.

Plejeforældrene får i netværksgruppen mulighed for at være sammen med andre, der arbejder indenfor samme felt. Det medvirker på sigt til at undgå oplevelsen af at være ensom og isoleret, men styrker fællesskabsfølelse og giver fagligt input.

Afdelingsleder Jette Juul

Telefon 40858556

Mail: jette.juul@randers.dk