Familieplejekonsulenter

Familieplejen løser opgaver i forhold til både aflastnings- og plejefamilier.

Plejefamilier, som indgår en kontrakt med MyndighedsCentret, får alle tilknyttet en fast familieplejekonsulent fra FamilieCentret. Denne familieplejekonsulent har ansvaret for en række opgaver i samarbejde med plejefamilien.

Først og fremmest er det familieplejekonsulentens opgave at sørge for en løbende rådgivning og vejledning til plejefamilien. Råd og vejledning tager afsæt i den handleplan, som er godkendt for barnet. I handleplanen optræder en række mål, som plejefamilien sammen med medarbejdere i MyndighedsCentret skal hjælpe barnet til at opnå. Det vil være mål om trivsel og udvikling, skolegang, fritidsliv, osv.

Familieplejekonsulenten har minimum tre årlige besøg hjemme hos plejefamilien, men parterne vil også mødes til netværksmøder og til andre begivenheder om barnet.

Og udover møder vil der typisk være en tæt kontakt mellem familieplejekonsulenten og plejefamilien via mail, telefon eller vores digitale platform SOFUS.

Familieplejen løser opgaver i forhold til både aflastnings- og fuldtidsplejefamilier.

Familieplejekonsulenterne foretager tilsyn og afholder kursusdage for plejefamilier.

Supervision

Supervision er en mulighed:

  • Når plejefamiliens samvær med plejebarnet truer familiens enhed eller trivsel.
  • Når plejefamilien oplever ikke at kunne håndtere barnets vanskeligheder og føler, at de er i risiko for at give op.
  • Når plejefamilien har brug for egentlig psykologisk rådgivning om barnets adfærd og hjælp til at forstå denne.