Familiestøtte

Her kan du læse om Familiestøtten, dens målgruppe, og hvordan man visiteres til tilbuddet.

Familiestøtten har alle en social-og sundhedsfaglig baggrund.

Vi er i alt otte familiestøtter, og flertallet har været tilknyttet Familiecentret i mere end fem år.

Alle har vi erfaring med arbejdet med udsatte børnefamilier eller børnefamilier i krise

Vi besidder flere forskellige funktioner – Overvejende søger vi at skabe praktiske rammer for hele familiens trivsel og støtter og vejleder i praktiske gøremål.

Vi understøtter familien i at få etableret en dagligdags struktur i relation til at komme afsted i skole og institution til tiden, få tøj på der svarer til årstiden, at få pakket taskerne til skoledagen, og få lavet madpakker.

Derudover understøtter vi familierne i at få skabt et hjem, der er ryddeligt og hygiejnisk. Familierne tilbydes hjælp til at få struktur på for eksempel oprydning, tøjvask med videre og der ydes praktisk hjælp til selvhjælp.

Vi søger at sikre, at familien overholder de aftaler, der er hos læge, sundhedsplejerske med videre, samt at de får henvendt sig relevante steder for. Familiestøtten kan have en støttende funktion vedr. lægebesøg og samtaler ved jobcenter eller andre instanser.

Nogle familier får en hjælpende hånd i relation til at få overblik over deres økonomi. Det være sig i forhold til at få søgt børnebidrag, boligsikring, og hjælp til at få betalt regninger til tiden.

Målgruppen er familier, der er bosiddende i Randers Kommune.

Familierne er for det meste familier, hvor der er bekymring for børnenes trivsel og forholdende i hjemmet.

Det kan også være familier, hvor der er pludseligt opstået sygdom, og hvor der ikke er netværk til at varetage opgaverne.

Familien visiteres ind af sin familierådgiver

Omfang og hyppighed er alt efter aftale med familierådgiver: Ca. 1-5 gange om ugen fra en time om ugen

Myndighed visiterer til Lea Mikkelsen med udførlig beskrevet handleplan med cpr nr, adresse.

Der visiteres indtil et halvt år.

Efter tre mdr. afholdes opfølgningsmåde med familien og rådgiver. Efter fem mdr er der afsluttende møde mhp afklaring af forløb.

Rikke, på 42 er alene med sine 4 børn, Malte på 6 år og Tobias på 9 år, Hanna på 3 år og Josephine på 13 år. Rikke er skilt fra børnenes far, og far har ikke kontakt med børnene.

Mor bliver pludseligt ramt af sygdom, der blandt andet gør, at hun ikke kan køre børn i skole/ børnehaven. Mor har ikke netværk der kan hjælpe. Hun får kontakt til familieafdelingen og bevilliges Familiestøtte. Der visiteres hjælp til indkøb, madlavning, rengøring samt transport til børnene.

Mors sygdom har medført, at børnene har haft meget fravær fra skole. For at sikre at børnene ikke kommer bagefter fagligt og socialt bevilges hjælp til at familiestøtten kan komme dagligt hver morgen kl 7.00. Dette for at hjælpe med at smøre madpakke og køre børn i skole og institution, samt hente børn igen om eftermiddagen. 

Derudover bevilges mor hjælp til praktisk hjælp i huset, rengøring / tøjvask og indkøb.

Alt dette så børnenes hverdag kan fortsætte på en måde, hvorpå de kan finde tryghed.