Om Familiecentret

I Familiecentret tilbydes du og din familie nye ideer og muligheder i forhold til netop det, der er jeres største udfordringer.

Du og din familie vil tilbydes nye ideer og muligheder ift. netop det, der er jeres største udfordringer.

Dette sker ved hjælp af støttende samtaler i eget hjem eller i Familiecentret, behandlingsforløb og intervention, samt ved deltagelse i samarbejde med for eksempel eget netværk, pædagoger, sundhedspersonale, lærere og familierådgiveren m.fl.. Familiecentret tilbyder også døgnophold til hele familien.

Et forløb i Familiecentret varer i gennemsnit mellem 3 måneder og 1 år og tilrettelægges, så det bedst muligt passer ind i forhold til familiens hverdag, skole og arbejde.

Familiecentret kan bl.a. tilbyde:

 • Individuelle samtaleforløb
 • Forældrekurser
 • Gruppe for børn af psykisk syge
 • Sandplay
 • Theraplay
 • Krise intervention
 • Sorggruppe
 • Familiekonsulent
 • Familiestøtte
 • Dag- og døgnophold
 • Psykolog
 • Supervision
 • Massiv støtte i hjemmet
 • Overvåget og støttet samvær