Organisation og medarbejdere

Familiecentret Randers beskæftiger medarbejdere, der alle har erfaring med arbejdet med familier.

Medarbejderne har forskellige pædagog, social, psykolog og sundhedsfaglige baggrunde.

Organisationen har desuden tilknyttet autoriserede psykologer fuld tid. Psykologerne varetager blandt andet individuelle samtaleforløb og familiesamtaler.

Alle medarbejdere har tavshedspligt og skærpet underretningspligt.

Hvis en medarbejder får formodning om, at et barn eller en ung har brug for ekstra særlig støtte, har de ifølge loven skærpet pligt til at underrette familieafdelingen.

Medarbejderen vil altid først tale med familien om det. 

Vi samarbejder med andre faggrupper (for eksempel lærere og pædagoger), når det gavner udviklingen i  familien. Det foregår efter aftale med forældrene.

Der opbevares ingen papirer efter et afsluttet forløb. Statusskrivelserne findes hos jeres sagsbehandler/familierådgiver, hvor I altid kan indhente oplysninger. Dog opbevares journalnoter fra psykologsamtaler i 3 år for at opfylde psykologlovens bestemmelser.

Tilbud

  • Individuelle samtaleforløb· Familiekonsulent -og støtte
  • Familieplejekonsulent
  • Pædagogisk støtte
  • Dag- og døgnophold
  • Massiv støtte i hjemmet
  • Overvåget og støttet samvær

Familiecentret tilbyder desuden kvalificerede divergerende gruppeforløb og kurser for både børn, unge og forældre. En af grundene til, at Familiecentret satser på gruppetilbud og kurser er, at netop det at møde ligesindede og udveksle erfaringer om lignende problemstillinger har vist sig at være til stor glæde og gavn for gruppedeltagerne/kursisterne. Alle gruppeledere og undervisere i Familiecentret har en pædagog-social- og/eller psykologfaglig baggrund. Ligesom alle gruppeledere og undervisere i Familiecentret er uddannede gruppeledere i gruppemetoden (udviklet af Ken Heap) ved Albatros, Århus.