Psykologer

Psykologindsatsen er en forebyggende og behandlende indsats.

Psykologen har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre behandlingen evt. sammen med andre i FamilieCentret.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år og deres forældre i følgende tilfælde:

 • Børn, der har været udsat for omsorgssvigt og traumer, som kan give dem vanskeligheder i dagligdagen, for eksempel i form af tab, vold, overgreb eller andet.
 • Børn med socioemotionelle vanskeligheder eller med vanskeligheder, hvad angår følelsesregulering.
 • Børn med angst og depression, som eksempelvis ikke kommer i skole, isolerer sig, er triste etc.
 • Børn med tilknytningsforstyrrelser.
 • Børn eller forældre med tegn på krisereaktioner i forbindelse med pludselige begivenheder, der skaber store forandringer i deres liv.
 • Forældre med personlige vanskeligheder, der har betydning for varetagelsen af forældrerollen, for eksempel emotionel ustabilitet, angst, depression mv.
 • Forældre med behov for for eksempel råd og vejledning i forhold til interaktion med barnet for eksempel i forbindelse med konflikt- og opdragelsestemaer.

Mål

 • At tilbyde en specialiseret psykologfaglig indsats for børn/unge og/eller deres forældre ved at skabe grundlag og betingelser for et udviklende relationelt samspil og at understøtte og styrke relationerne og samspillet.
 • At tage afsæt i de identificerede vanskeligheder og ressourcer, der beskrives i handleplanen og undersøgelsen via henvisning fra myndighed.
 • At skabe betingelser og muligheder for, at barnet/den unge og forældrene kan håndtere og bearbejde oplevelser, reaktioner og følelser, der kan være en forhindring for, at dagligdagen kan fungere.
 • At facilitere en positiv udviklings- og forandringsproces hos barnet/den unge og familien.
 • At have fokus i forandringsprocessen på familiens ressourcer og positive forhold i samarbejde med barnet/den unge og familien.
 • At indsatsen er udviklingsorienteret og tilpasset barnets/den unges udviklingsbehov.
 • At styrke forældrenes kompetencer til at give tilstrækkelig følelsesmæssig omsorg og forstå deres barns/den unges følelsesmæssige signaler, reaktioner og udviklingsbehov på en måde, så barnet/den unge får mulighed for at udvikle strategier i forhold til dette og at udvikle sig alderssvarende socialt, kognitivt og emotionelt.
 • At indsatsen løbende evalueres med forældre og barnet/den unge.

Behandlingen tager afsæt i analyse af barnets/den unges og forældrenes problemstillinger. Psykologen anvender den viden og de metoder, der er relevante for og vil have effekt på de konkrete problemstillinger.