Terapi

Randers Kommune tilbyder sandplay for voksne og børn, spædbarnsterapi, theraplay, tegneterapi og ACT.

Familiecentret har specialiseret sig indenfor divergerende terapeutiske retninger, og har blandt andet uddannede sandplay - og spædbarnsterapeuter. Desuden SE og Theraplay.

For nærmere info kontakt:

Afdelingsleder Mariann Kaster, telefon 89158205 

Afdelingsleder Orla E. Jørgensen, telefon 89158206

Spædbarnsterapien og spædbarnsterapeuterne i Børn og Familie Udførerområdet, Randers er uddannede v. og særligt inspirerede af Inger Poulsen, psykoterapeut MPF og Inger Thormann, Psykolog og socialpædagog.

Spædbarnsterapien er en metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår.

Børn, der for eksempel, oplever tidlig adskillelse fra moderen, vold eller et voldsomt sygdomsforløb kort tid efter fødslen, kan blive mærket af det, og den voldsomme oplevelse kan sætte sig i barnets krop.

 • Antagelsen er, at det er lettere at reparere det lille barns traume, end det er at bearbejde traumer hos større børn, og at det lille barns onde cirkel er ikke så fastlåst, men at de har en glimrende evne til reparation.
 • Antagelsen er, at hvis det, der forhindrer en sund udvikling, fjernes, kan barnets egen stærke drivkraft overtage helingen
 • Antagelsen er, at hvis barnet ikke hjælpes, er der risiko for en livslang fejludvikling, at traumatiske oplevelser kan forårsage en total tilbagetrækning fra verden.

Spædbarnsterapi er typisk et forløb på fem-otte terapier i barnets første leveår.

Spædbarnsterapeuten har indledende samtaler med forældrene, hvor målet er at tale sig frem til hvilket traume, de mener barnet har, og hvad det kan være forårsaget af.

Det er altså væsentligt, at forældrene har reflekteret, hvad traumet er, inden det lille barn konkret inddrages i terapien.

I terapien skabes et trygt og respektfuldt rum, hvor spædbarnsterapeuten, efter at have præsenteret sig for det lille barn, sætter ord på det konkrete, der er sket. Det traumeudløsende.

Terapeuten agerer dels som talerør for barnet, dels som barnets følelsesmæssige fortolker. For eksempel fortæller spædbarnsterapeuten hvordan det må have været for barnet, at opleve en voldsom fødsel eller oplevelsen af at have en mor, der er påvirket af en svær efterfødselsdepression.

Antagelsen er, at barnet gennem terapien mærker spædbarnsterapeuten og forældrenes fulde opmærksomhed og derigennem oplever den tryghed og ro, der medvirker til at den energi, der er fastlåst i traumet, kan forløses.

Formålet med sandplay er at tilbyde barnet et terapeutisk rum, hvor det bliver muligt gennem leg at udleve og bearbejde svære følelsesmæssige oplevelser for eksempel i forbindelse med:

 • Tab og adskillelse
 • Angst
 • Omsorgssvigt
 • Sorg
 • Overgreb
 • Alvorlig sygdom hos nære personer
 • Familiens skilsmisse

For barnets udviklingsproces er det vigtigt, at I forældre, sideløbende med barnets sandplayterapi, deltager i samtaleforløb, og at I, efter individuelle aftaler, er til stede i lokalet sammen med barnet.

På den måde signalerer I, som forældre, at barnets og familiens situation og trivsel er jeres ansvar, og at I er villige til at skabe plads til bearbejdning og forandring. Endvidere er der indlagt forældresamtaler mellem sessionerne, hvor kun I forældre deltager.

 • Sandplay er et tilbud til børn fra 4-årsalderen
 • Der skal udarbejdes en paragraf 50 undersøgelse
 • Terapeuterne er uddannede på Dansk Sandplay-institut

Sandplay tilbydes på adressen: Infanterivej 33, 8920 Randers NV

Terapeuterne er uddannede på Dansk Sandplay-institut

Formålet med Sandplay til voksne er at tilbyde et terapeutisk rum til voksne, der tager udgangspunkt i, at det kan være svært at ”finde ord” og dermed verbalt give udtryk for de problemer og vanskeligheder, man har.

Netop sandplayterapiformen udløser ”ordene” i symboler og udtrykker sig dermed i en form, som kan ses. Visualiseringen skaber grundlag for, at der efterfølgende kan arbejdes verbalt med problemerne.

Formålet med sandplay kan være at undersøge det, du synes er svært, gør ondt eller som er uforklarligt. Tesen er, at fortiden ikke kan ændres. Men at måden tænke om og forholde sig til fortiden på kan.

 • Sandplay kan hjælpe til at bearbejde det svære og hjælpe dig til at lære dig selv bedre at kende. På godt og ondt.
 • Sandplay er en terapiform, som hjælper dig til at bearbejde svære ting i livet.
 • Sandplay kan give dig en større indsigt og forståelse for dine tidligere handlemønstre og derved skabe mulighed for udvikling.

Sandplayterapi for voksne er især fordelagtigt i forhold til:

 • Depression og angst
 • Tab og traumer
 • Livskriser
 • Lavt selvværd

Sandplay tilbydes på adressen: Infanterivej 33, 8920 Randers NV

Terapeuterne er uddannede på Dansk Sandplay-institut

ACT handler om at kunne opøve en psykologisk fleksibilitet, så barnet/den voksne bedre kan rumme sine følelser og ikke nødvendigvis søge at kæmpe mod. Tesen er, at des mere barnet kæmper mod sine følelser, des mere påvirkes barnet i negativ retning.

Det er en forudsætning, at forældrene er inddraget i terapien sammen med barnet og at forældrene er bevidste om at der arbejdes med specifikke problemstillinger og at barnet selv er bevidst om og oplever for eks: angst, depression.

Målgruppe

Børn i alderen fra 10 år eller forældre, til børn der i forvejen er tilknyttet Familiehuset. (for eks forældre på Døgn afdelingen eller forældre, der står i en pludselig krise, som påvirker børnene i familien i en negativ retning). Det gælder for både børn og voksne ,at problematikken er symptomer på angst, depression eller vrede.

Forløb

En forsamtale og en afsluttende samtale—10 sessioner af 1 times varighed.

ACT—terapeuten er uddannet psykoterapeut MPF og har desuden efteruddannelser i forskellige terapeutiske retninger og erfaring med særligt udsatte børn og deres familier, krisehåndtering og sorg.

ACT terapeuten uddannes ved Kognitiv Center i Århus.

Theraplaysessionerne er bygget op omkring enkle  lege - med vægt på interaktionen mellem den primære voksne og barnet. Metoden fokuserer på barnets følelsesmæssige udvikling og ikke den fysiske alder.

Formålet er at styrke barnets tilknytning og at lære barnet at regulere sig selv følelsesmæssigt, desuden at øge barnets selvværd og selvtillid igennem et glædesfyldt samspil mellem barn og primær omsorgsperson.

Dette så barnet på sigt kan indgå i mere sunde relationer og på en måde, som er mere alderssvarende og socialt gavnlig for barnet og barnets nære omgivelser.

Theraplay medvirker til, at barnet får et positivt selvbillede som bevirker, at barnet kan indgå i mere positive og givende relationer.

Målgruppe

Målgruppen er børn i alderen 1,5 år til 12 år med følelsesmæssige, sociale, udviklings, og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Forløb

32 timer - dette inkl. MIM-observation - sessioner med barn og forældre samt  forældresamtaler.

Familiehusets Theraplayterapeut er uddannet ved Theraplay.dk v/ Marie Olsen-Kludt. Terapeuten er autoriseret psykolog, og har bred erfaring i arbejdet med børn og deres familier.

Familiehuset tilbyder tegning som terapeutisk værktøj til børn fra 3 årsalderen.

Tegneterapi kan blandt andet benyttes ved:

 • Angst
 • Sorg
 • Vrede
 • Traumer
 • Frustration
 • Lavt selvværd

Børn kan have svært ved at sætte ord på vanskelige oplevelser, tanker og følelser, og der er ofte nemmere for barnet— i første omgang—at tegne en ubehagelig følelse eller oplevelse, - frem for at sætte ord på den. Indtrykket er, at det der er svært at tale om, lettes når barnet tegner.”     

I tegneterapien viser sig ofte nye vinkler og perspektiver, som terapeuten kan bruge i sin videre proces med barnet og evt. hele familien.

Målgruppe

Børn i alderen fra 3 år og opefter med følelsesmæssige vanskeligheder, dom beskrevet ovenfor.

Forløb

10 tegnesessioner af en 1,5 times varighed. To samtaler med forældrene.

Tegneterapien varetages af en af Familiehusets erfarne familiekonsulenter, som er uddannet  tegneterapeut hos cand.psyk Britta Jørgensen.