Børnegruppe - Børn med psykisk syge forældre

Tilbuddet er en samtalegruppe for børn med forældre, der har en psykisk sygdom.

Samtalegrupperne har sit primære fokus på børn af forældre med almene psykiatriske problemer og ikke gruppen af misbrugsforældre, vel vidende at flere forældre vil have en dobbelt diagnose, der både omfatter et misbrug og en psykisk sygdom.

 Metoden er psykoedukation og samtale i grupper, men også aktiviteter med udgangspunkt i pædagogiske metoder, som skaber mulighed for at; børnene kan møde andre i

samme situation; at synliggøre og almengøre børnenes dagligdag samt at tilbyde viden om psykisk sygdom i en kontekst, hvor gruppelederne er støttende og motiverende rollemodeller.

Samtalegruppernes formål er, at børnene får øgede muligheder for at mestre givne livsvilkår. Dette ved at skabe et frirum, hvor børnene har det rart, oplever tryghed her og nu, hvilket understøtter mødet med og lysten til at dele sine erfaringer med andre i samme situation.

Samtidig er det et succeskriterie, at barnet/ den unge understøttes i at øge bevidstheden om egne tanker, følelser og behov, at gøre børnene bedre til at bryde tabuer og blive bedre til at bede om hjælp.

Målgruppe

Gruppen henvender sig til børn og unge mellem 8 og 12 år med en forælder med psykisk sygdom.

Forløb

10 gruppemøder af 2,5 times varighed. To forældresamtaler.

Gruppelederne er begge uddannede i gruppeledelse og med bred erfaring i arbejdet med familier.