Konflikthåndtering - gruppeforløb

Få som forældre tilbudt nye perspektiver på den konflikt du er en del af.

Med etableringen af grupperne skabes der mulighed for, at forældre kan få tilbudt nye perspektiver på den konflikt, de er en del af, -med fokus på eget ansvar og nye strategier til løsning af denne.

Forældrene undervises i blandt andet konflikttrappen og der indgår desuden rollespil med hensigten at søge bevidstliggørelse af at bryde ubevidste tankemønstre og uhensigtsmæssige strategier på en måde som styrker den enkeltes bevidsthed om egen ageren og eget ansvar for konflikten.

Forældrene bliver på sigt i stand til i højere grad at lytte og løfte problematikker og konfliktsituationer til et niveau, hvor det bliver muligt at løse konflikten på en værdig måde og med barnets trivsel for øje.

Metoder

Gruppesamtaler og psykoedukation – med øvelser og redskaber, der øger forældrenes opmærksom på sig selv og samtidigt den kontekst og de konfliktfyldte relationer de indgår i og medskaber.

Målgruppe

Målgruppen er forældre (med børn i alderen 0-12) i familier med højt konfliktniveau. Det kan være forældre, der er blevet skilt, og hvor samarbejdet omkring børnene er gået i hårdknude på en måde som influerer børnenes trivsel negativt—samt familier, hvor sunde konfliktløsningsstrategier med fordel kan tillæres for at styrke familiens sammenhængskraft. Særskilt tilbydes gruppeforløb til plejefamilier, der oplever et vanskeligt og konfliktfuldt samarbejde med barnets biologiske forældre.

Forløb

8 gange af 2 timers varighed.

Max otte forældre

Gruppeledere er familiekonsulenter med erfaring i konfliktløsning. Den ene uddannet konfliktcoach.