Mindfulness for børn

Mindfullness for børn er et tilbud til børn, der ikke trives i sociale sammenhænge.

Tilbuddet har målet at styrke børnenes jeg-opfattelse og skærpe børnenes opmærksomhed på at afgrænse sig selv og opnå en øget indre styring.

Derudover er det et mål, at børnene får mere energi/glæde, øger koncentrationsevnen, får en stærkere følelsesmæssighed robusthed, forbedrer evnen til at håndtere/ bearbejde stærke følelser, og registrerer tanker uden nødvendigvis at følge og handle på dem, hvilket på sigt vil understøtte dem i deres sociale relationer

Metoden er samtale og Mindfulness.

Gruppesessionerne består af konkrete øvelser, samtaler, afspænding, meditation og lege. Der lægges også vægt på konkrete redskaber, som børnene kan bruge efterfølgende, ved afslutning af forløbet.

Målgruppe

Børn mellem 6-10 år, der mistrives i sociale sammenhænge og/eller har koncentrationsbesvær. Børnene vil være karakteriseret ved at have svært ved at etablere venskaber med jævnaldrende. De havner måske i konflikter med andre børn. Børnene kan derudover have fysiske og/eller psykosomatiske smerter, som hoved- og mavepine.

De kan virke triste, have lavt selvværd og have svært ved at koncentrere sig om leg såvel som skolearbejde.

Forløb

8 gange af 1,5 t varighed max 8 børn

Der er en individuel samtale med forældrene ved opstart og afslutning.

Gruppeledere er familiekonsulenter med erfaring i arbejdet med familier med ADHD problematikker. Denne ene gruppeleder er MBCT instruktør i mindfulness (Based on cognitive therapy)