Mindfulness for forældre

Mindfulness for forældre handler om at få trænet nærvær og empati og blive mere autentisk i samværet med børnene

Med etableringen af grupperne skabes der mulighed for, at forældre kan få trænet nærvær og empati og blive mere autentisk i samværet med barnet/børnene.

Mindfulness understøtter forældrene i at bryde ubevidste tankemønstre og uhensigtsmæssige strategier på en måde som styrker den enkeltes bevidsthed om egen ageren.

Forældrene bliver på sigt i stand til i højere grad at støtte barnet på bedst mulig vis – og møde barnet i situationer, hvor det kræver evnen at kunne skelne eget følelsesliv fra barnets.

Metoderne er: Gruppesamtaler og mindfulness øvelser og redskaber, der øger forældrenes opmærksom på sig selv og samtidigt den kontekst og de relationer de har til deres børn. I forløbet indgår også introduktion til enkle øvelser som forældrene kan bruge sammen med deres børn.

Forældrene tilbydes hjemmeopgaver for at få metoden integreret bedst muligt i hverdagen. Hjemmeopgaverne har en varighed af ti minutter.

Målgruppe

Forældre med adhd, depressive træk eller angst, hvor billedet er at forældrenes følelsesliv, behov og impulser overskygger barnets.

Tilbuddet gælder også familier med højt konfliktniveau.

Forløb

8 gange af 2 timers varighed.

Max otte forældre.

Individuel samtale ved opstart og afslutning.

Gruppeledere er familiekonsulenter den ene mindfulnessinstruktør (MBCT - mindfulness based cognitive therapy).