Om tilbud i familiehuset

Familiehuset tilbyder forskellige gruppeforløb og kurser. Der er tilbud til både børn/unge og forældre.

En af grundene til, at Familiehuset satser på gruppetilbud og kurser er, at netop det at møde ligesindede og udveksle erfaringer om lignende problemstillinger har vist sig at være til stor glæde og gavn for gruppedeltagerne/kursisterne.

Alle gruppeledere og undervisere i Familiehuset har en pædagog-social- og/eller psykologfaglig baggrund. Ligesom alle gruppeledere og undervisere i Familiehuset er uddannede gruppeledere i gruppemetoden (udviklet af Ken Heap) ved Albatros, Århus (okt 2011).

Kontakt omstillingen for nærmere information:
Omstilling: 8915 8200