Sorggruppe for børn og unge

Sorggruppe er et tilbud til børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.

Hvem kan komme i sorggruppe?

 • Barnet/den unge skal have mistet en forælder eller søskende.
 • Barnet/den unge skal være mellem 8-17 år.
 • Barnet/den unge skal være bosiddende i Randers Kommune.

Hvis du er bosiddende udenfor Randers kommune, er det muligt at deltage via egenbetaling, eller du kan ansøge din hjemkommune om bevilling.

I sorggruppen møder dit barn andre børn og unge i samme situation, og der skabes rum til at dele de svære tanker og følelser, som opstår, når man mister, en man elsker. Dit barn bliver en del af fællesskab, hvor sorgen og relationen til afdøde er i fokus, og hvor dit barn kan spejle sig i andre børns beretninger.

Erfaringen viser, at barnet på denne måde undgår at føle sig anderledes eller alene, hvilket betrygger barnet i en utryg og svær situation. 

I sorggruppen mødes vi otte gange af to timers varighed. Vi arbejder udfra et bestemt udviklet program baseret på dels teori, og dels vores mangeårige erfaring i samtaler med børn, unge og familier i sorg og krise. Programmet tager afsæt i temaer, som er vigtige led i sorgprocessen.

Forløbet varetages af to gruppeledere med mangeårig erfaring i arbejdet med børn og familier i krise.

Den første tid efter et dødsfald er svær. Alligevel anbefaler vi, at dit barn først starter i en sorggruppe, når der er gået 4-6 måneder efter dødsfaldet. Barnet er først klar til at bearbejde sorgen, når det første chok har lagt sig.

Du er meget velkommen til at kontakte os i løbet af de første måneder, hvis du har brug for tale om, hvordan du, og andre i barnets netværk, støtter barnet bedst muligt i den første tid efter dødsfaldet.

Vi har det udgangspunkt, at den enkeltes sorgproces er individuel, og vi møder hvert enkelt barn i respekt for deres tanker og følelser i forbindelse med tabet. Af samme grund har vi altid en samtale med dig, inden barnet starter i gruppen, så vi har kendskab til barnets og jeres historie.

Der kan være mange grunde til, at du overvejer om sorggruppe er noget for dit barn. De henvendelser vi får, er ofte fra forældre, der giver udtryk for, at

 • barnet/den unge viser tegn på mistrivsel.
 • være i tvivl om, hvor meget og hvordan de skal tale med barnet omkring sorgen.
 • det er svært at tale med barnet om sorgen.
 • de ønsker at give barnet et frirum, hvor der kan tales om sorgen uden, at barnet skal bekymre sig om, hvorvidt de gør andre kede af det

Vi anbefaler, du kontakter os, hvis du går med de samme tanker eller

 • hvis du overvejer om dit barn vil have gavn af at møde andre børn i samme svære situation
 • hvis du har spørgsmål til forløbet

Du oplever måske, at dit barn ændrer adfærd. 

Dit barn:

 • Er mere stille end hun plejer
 • Græder mere og er svær at trøste
 • Bliver oftere vred eller frustreret
 • Har det svært i skolen – med koncentration, indlæring eller socialt
 • Har søvnproblemer
 • Har skyldfølelse
 • Bekymrer sig om dig, andre i familien, om sig selv
 • Bliver overansvarlige og meget artige

Sorgreaktioner er normalt. Børn går ind og ud af sorgen. Det ene øjeblik kan de lege og have det sjovt for pludseligt at blive meget ulykkelige. Det er en sund reaktion og en måde at kapere situationen på. Over tid vil sorgreaktionerne mindskes.

I forbindelse med mærkedage, såsom jul og fødselsdage, kan der opstå voldsomme sorgreaktioner.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn reagerer sundt?

Synes du reaktionerne bliver ved eller forstærkes?

Så er du velkommen til at kontakte os for en snak. 

I teorien inddeles sorg og krise i fire faser: Chokfasen, Reaktionsfasen, Bearbejdningsfasen, Nyorienteringsfasen.

 1. Chokfasen er kort. Her bruger man al sin psykiske energi på at orientere sig i tilværelsen. Det kan vare fra nogle timer til et par dage.
 2. Reaktionsfasen er mindre kaotisk og kan vare fra et par uger til måneder. Symptomer kan være: Søvnforstyrrelser, appetitløshed, kropslige forstyrrelser, behov for følelsesdæmpende midler som alkohol eller medicin, eller den kan optræde med udtryk karakteristiske for angst. Fasen er præget af sorgreaktioner og sorgarbejdet begynder. Vekselvirkningen mellem fortid, nutid og fremtid gør, at bearbejdningen finder sted: Man oplever at smerten, i kortere eller længere perioder, kan holdes på afstand, og det frigiver plads til konstruktivt arbejde og foretagsomhed og fører til bearbejdningsfasen.
 3. Bearbejdningsfasen, er fasen, hvor man genfinder en form for stabilitet og begynder at se fremad. Fasen varer alt mellem ca. 6 mdr. til 1 år.
 4. Ny-orienteringsfasen er fasen ,hvor smerten over det tabte opleves at få en anden betydning, minderne om afdøde udløser ikke nødvendigvis så voldsomme sorgreaktioner, og den sørgende opleve r sig selv som mere ”i kontrol”.

Deltagere i sorggruppen befinder sig for det meste i fase tre ved opstart. Som ovenstående skema beskriver er her bedst mulighed for at kunne bearbejde sorg, minder, tankerne og følelserne.  Men alle reagerer individuelt. Der er forskellige hændelser, forløb, dødsårsager, minder og så videre. Det tager vi højde for i gruppen. Hvert enkelt barn/ung mødes i respekt for sin sorg.

 • Det er godt at høre nogle andre snakke om, hvem og hvordan de har mistet.
 • De andre forstår, hvordan det er at være mig.
 • Det er godt at de voksne i gruppen ikke bliver kede af det, når vi snakker.
 • Man bliver glad af at gå i sorggruppe. - selv om det ikke er sjovt at være der.
 • Det er godt at møde andre børn og snakke om sorgen.
 • Jeg har gået i gruppen for at hjælpe mig selv.
 • Det er godt at samle nogle minder.
 • Jeg føler, jeg er kommet videre.

Kontakt for pjecer eller yderligere info eller download pjecen her: Sorggruppe

Psykoterapeut (MPF)
Lisbeth Tetzlaff
Telefon: 8915 8212
E-mail: lisbeth.tetzlaff@randers.dk