Værdisæt og metode

Børn og Familie, Randers Kommune har fokus på at yde hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Børn og Familie er opdelt i:

  • Familieafdelingen
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) - Center for Læring, Kommunikation og Trivsel
  • Børn og Familie udførerområdet
  • Ung og Familie udførerområdet
  • Krisecentret

Den samlede organisation repræsenteres ved Børn og Familiechefen.

Vores organisation - Børn og Familie udførerområdet (BFU) - repræsenteres v/ Leder Henrik Andreas Jensen.

Børn og Familie udførerområdet – Randers kommune har som mission at:

  • Øge og sikre trivsel for udsatte børn og deres familie
  • Understøtte familierne – særligt forældrene – i at træffe valg og tage ansvar

Dette i en ramme hvor ressourcer, potentialer og muligheder er omdrejningspunkt, og hvor missionen er at undgå alvorlige indgreb i familierne, hvor det er muligt.

Familierne understøttes i at ændre uhensigtsmæssige mønstre i relationerne indbyrdes, og hjælpes til nye mere indsigts – og hensigtsmæssige måder at være forældre på.

Med andre ord er målet at understøtte udsatte familier til at afdække muligheder for nye mere sunde måder at være sammen på – som familie. Fokus er altid med udgangspunkt i barnets trivsel og sunde udvikling.

Børn og Familie udførerområdets vision

Begrebet vision anvendes i denne kontekst til at fremskrive organisationens fremtidige mål og "ønskværdige" organisatoriske tilstand. Vision er med andre ord, udtrykket for vort billede af, hvor vi ønsker at bevæge os hen. Derfor har vi defineret (og definerer fortløbende) fremtidige mål, som vi ønsker realiseret inden 2017:

Gennem dialog, konstruktivt samarbejde og en øget bevidsthed om de enkelte børn og familiers særlige behov og udfordringer er det visionen, at familierne i højere grad får blik for eget-ansvar og ejerskab for beslutninger vedrørende sig selv og familiens og børnenes trivsel.

En vision er en vejledende ide og et relativt klart billede af, hvad vi ønsker at gøre - også i fremtiden. Visionen er et udtryk for en bevidstliggørelse af de ønsker, vi har for fremtiden, - et udtryk for en slags idealtilstand eller bevidstgjort drøm.