Familieplejen

Familieplejen løser opgaver i forhold til både aflastnings- og plejefamilier.

Godkendelse

En plejefamilie skal være godkendt i henhold til servicelovens § 142.

For at blive plejefamilie skal du først godkendes. Der findes to måder, du kan godkendes på: Generel godkendelse og Konkret godkendelse.

Den generelle godkendelse er for den familie, der blot ønsker at blive plejefamilie for et barn eller en ung. Denne godkendelse varetages af ét af de fem Socialtilsyn, som dækker dit område.

Du kan læse om ansøgning og godkendelse på Socialtilsyn Midts hjemmeside.

Den konkrete godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie for et konkret barn eller en konkret ung indenfor familiens netværk eller slægt. Denne godkendelse varetages af kommunens konsulenter, og kaldes også godkendelse til netværks- og slægtsplejefamilie.

Hvilke overvejelser skal du gøre dig inden du søger?

At blive plejefamilie vil få stor betydning for dig, din ægtefælle/samlever og dine børn. Det vil føre mange dejlige og positive oplevelser med sig, og der vil helt sikkert også være perioder, hvor det er særdeles udfordrende.

Der er flere overvejelser, du bør gøre dig, inden du vælger at søge godkendelse som plejefamilie.

Vi mener, at du og din familie bl.a. bør overveje følgende:

  • Hvorfor ønsker du/I at få et plejebarn?
  • Kan det at blive plejefamilie harmonere med dit nuværende job?
  • Hvad vil det betyde for din dagligdag?
  • Hvordan vil dine egne børn reagere på at skulle dele din opmærksomhed med et plejebarn?
  • Hvordan har du det med at skulle rumme plejebarnets eventuelle sorg og smerte over at blive fjernet fra sin egen familie?
  • Er du klar til at have et positivt samarbejde med plejebarnets forældre?
  • Er du åben for at reflektere over dine handlinger og rolle som plejefamilie?
  • Er du indstillet på, at arbejdet som plejefamilie kræver uddannelse og supervision?

Kontakt

Afdelingsleder
Jette Juul
8915 8203 / 4085 8556
jette.juul@randers.dk