Familieværkstedet

Familieværkstedet er et tilbud til familier, hvor der er bekymring for forældrenes evne til at tage vare på barnet.

Målet er, at forældre og børn fortsat kan bo sammen.

Døgn og familie v/ Børn og Familie udførerområdet (BFU), ligger i Randers Nordby på 1.salen af et stort treplanshus.

Døgn og Familie, har i alt 7 værelser, som er indrettet med sofasenge, sofaborde med videre. Derudover er der pusle -og badeværelser, stort moderne fælleskøkken og en hyggelig opholdsstue.

Værelserne, til den enkelte familie, gør det muligt at trække sig fra fællesskabet efter behov.  Udenfor er der et stort grønt område med mulighed for at grille, have udendørsaktiviteter og leg.

Der er plads til i alt syv familier.

Tilbuddet er målrettet familier, hvor der er bekymring for forældrenes evne til at tage vare på barnet og/eller familier i akut krise, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt barnet skal anbringes eller i aflastning.

Målet med opholdet på Døgn og Familie, er at øge mulighederne for, at forældre og børn fortsat kan bo sammen eller at forældrene fortsat kan være en del af barnets liv.

Et ophold på Døgn og Familie BFU Randers har typisk en varighed af tre til seks måneder.

Der er tværfagligt samarbejde med blandt andre sundhedsplejen og medarbejdere på barselsgangen.

 

Familieværkstedet
Infanterivej 33
8930 Randers NØ 

Telefon 51562846

 

Afdelingsleder
Birgitte Ludvigsen
Telefon: 8915 8270
E-mail: bbl@randers.dk

Personalegruppen på familieværkstedet er alle familiebehandlere med en pædagog eller socialfaglig baggrund med bred erfaring indenfor familiearbejdet. Derudover er tilknyttet interne supervisorer med psykologfaglig baggrund.

Organisatorisk hører Familieværkstedet under FamilieCentret. Centerleder er Hanne Willemoes Knudsen.

FamilieCentret i Randers beskæftiger: socialpædagoger, familiekonsulenter – og behandlere med social og pædagogfaglig baggrund , familiestøtter med sundhedsfaglig baggrund samt psykologer med autorisation.

Målgruppen på Døgn og Familie, BFU Randers er blandt andre:

Familier med børn I alderen 0-12 år, hvor der er risiko for barnets trivsel og udvikling, og hvor det ikke er forsvarligt, at barnet bliver i hjemmet.

Familier, hvor forældrenes forældreevne og kompetence er uafklarede, og hvor barnets basale behov ikke dækkes.

Familier i krise, hvor en akut familieanbringelse er nødvendig.

Familier, hvor en anbringelse af barnet/børnene måske kan undgås ved anbringelse af familien gennem en periode.

Familier, der har behov for en særlig massiv familierettet indsats.

Familier med spædbørn, hvor massiv indsats i dagtimerne ikke anses for dækkende.

Døgn og Familie, BFU Randers kan med få timers varsel modtage familier, hvor der er akut og stærk bekymring for barnets trivsel. Døgn og Familie, BFU Randers har god erfaring med de akutte anbringelser.

Visitation – og opstartsmøde med forældre, fagkoordinator samt myndighedsperson fra købskommune med opstilling af klare mål for familiens ophold (handleplanen). Her aftales ny dato for opfølgningsmøde.

Familien tilbydes en primær samt en sekundær familiebehandler

Klare tilbagemeldinger til købskommune efter seks til otte uger (opfølgningsmøde) samt efter behov.

Forældrene støttes desuden i koordinering af indsatsen i forhold til forældre og barns netværk(kontakt til dagpleje, børnehave, skole, familie mv.) Pladsanvisningen inddrages, hvis barnet skal i dagtilbud. Skole afklares ved anbringelse efter aftale med købskommune og evt. PPR.

Løbende systematisk skriftlig beskrivelse af familiens udvikling og barnets trivsel i veldokumenteret dagbogsprogram. Skrivelserne munder ud i en statusrapport.

Trivselsmøder med forældre og personale en gang ugentligt.

Familiebehandling

Uddannet fagligt personale i døgndækning

Skriftlig status til købskommune med udgangspunkt i handleplanen udarbejdet ved visitationen.

Psykologisk forælderkompetenceundersøgelse. Udbydes særskilt.

Terapiforløb som sandplay. Dette kan tilkøbes.

Tolkebistand er ligeledes ikke en del af tilbuddet, men kan arrangeres og tilkøbes.

ERA(early relational assessment) - metoden som anvendes til at undersøge barnets relation til den primære omsorgsperson og på sigt beskrive barnets tilknytningsmønster. Denne ydelse kan tilkøbes.

Randers kommune

 • sikrer Døgn og Familie BFU §50 undersøgelse og medvirken til udarbejdelse af omdrejningspunkter i handleplan med klare mål for døgnopholdet på Døgn og familie, BFU Randers
 • opfølgningsmøde efter seks til otte uger
 • Skriftlig status efter tre måneder
 • Afslutningsrapport efter aftale

Døgn og Familie, BFU Randers, forpligter sig til løbende at underrette familieafdelingen om, hvorvidt familien profiterer af opholdet, så myndigheden på oplyst grundlag kan vurdere tilbuddets rigtighed for den enkelte familie

Ekstern kommune

 • Klare tilbagemeldinger til myndighedsperson i købskommune efter behov og opfølgningsmøde efter seks til otte uger
 • Døgn og familier BFU Randers udarbejder løbende interne udviklingsbeskrivelser. Skrivelserne munder ud i en statusrapport efter tre måneder
 • Købskommune sikrer Døgn og Familie BFU §50 undersøgelse og medvirker ved visitationen til udarbejdelse af omdrejningspunkter i handleplan med klare mål for døgnopholdet på Døgn og familie, BFU Randers
 • Døgn og Familie BFU Randers forpligter sig til løbende at underrette købskommune om, hvorvidt familien benefiterer af opholdet, så købskommune på oplyst grundlag kan vurdere tilbuddets rigtighed for den enkelte familie
 • Døgn og Familie udarbejder efter tre måneder en skriftlig status til købskommune med udgangspunkt i handleplanen udarbejdet ved visitationen.

 

Handlingsorienteret praksis med henblik på øget mestring

Forældrene har ansvar for barnets daglige pleje og omsorg, og guides efter behov af familiebehandleren med henblik på øget mestring.

Forældrene skal selv klare dagligdagens aktiviteter, såsom morgenmad, frokost, middag, tøjvask, rengøring, med videre og efter behov med støtte fra familiebehandleren. Familien tilbydes altid en primær samt en sekundær familiebehandler, og der tages altid udgangspunkt i den enkelte families specifikke behov.

Handlingsorienteret observationstilgang medskaber en positiv udvikling i familien

Det er med afsæt i det praktiske og følelsesmæssige fællesskab i familien samt en handlingsorienteret observationstilgang at opholdet på Døgn og Familie understøtter familien i en positiv udviklingsproces.

Dette gennem for eksempel:

 • Indkøb og madlavning.
 • Motivation til deltagelse i fritidsaktiviteter og udvidelse af det private netværk
 • Støtte til at skabe kontinuitet og struktur i hverdagen
 • Hjælp til kontinuerlig skolegang – vi støtter if. til. skoletaske, lektier, kontakten til skolen, m.v.
 • Hjælp til kontinuerlighed if. til daginstitution(struktur).  
 • Hjælp til hygiejne – vi støtter if. til bad, tøjvask, den daglige hygiejne(tager over ved behov).
 • Hjælp og støtte i forhold til kontakt til familiens professionelle og private netværk.

Et mål er at medskabe en bæredygtig relation i familien

Målet med et ophold på Døgn og Familie er, via anbringelse af hele familien, at undgå en eventuel anbringelse af barnet/børnene. Særligt ved de akutte uafklarede anbringelser af børn kan tilbuddet om en samlet familieanbringelse være en fordel. Ved den samlede familieanbringelse undgås en splittelse af familien i observationsfasen og i perioden indtil den endelige afgørelse foreligger.

Overordnet er målet, at tilbyde familier, der har brug for en særlig massiv socialpædagogisk indsats et tilbud i støttende/vejledende/rådgivende rammer, således at der skabes grobund for en bæredygtig og udviklende relation i familien.

Gennem opholdet på Døgn og Familie støttes forældrene massivt af familiebehandlerne. Forældrene har det overordnede ansvar, men hjælpes til det, de ikke formår. Opholdet medvirker ofte til mere stabilitet og en positiv udvikling for familien, hvor der tilbydes nye og mere hensigtsmæssige værktøjer til at løse deres udfordringer og besværligheder.

Udgangspunkt i forældreansvar og barnets kompetencer og ressourcer

Forældrene undervises, med udgangspunkt i handlingsorienteret praksis, i at lære at læse barnets signaler og forstå deres børn udfra barnets ressourcer og kompetencer.

Familiebehandlerne støtter op om den gode kommunikation forældre og børn imellem. Derudover arbejdes der med handlingsorienterede observationer, som tager udgangspunkt i den enkelte families udfordringer og ståsted. Observationer er et redskab til at udvikle på mødet mellem barn og forældre, og indgår ikke udelukkende som led i en eksempelvis forældreevnevurdering.

Særligt ved de akutte uafklarede anbringelser af børn kan tilbuddet om en samlet familieanbringelse være en fordel. Ved den samlede familieanbringelse undgås en splittelse af familien i observationsfasen og i perioden indtil den endelige afgørelse foreligger.

Overordnet er målet, at tilbyde familier, der har brug for en særlig massiv socialpædagogisk indsats et tilbud i støttende/vejledende/rådgivende rammer, således at der skabes grobund for en bæredygtig og udviklende relation i familien.

Gennem opholdet på Døgn og Familie støttes forældrene massivt af familiebehandlerne. Forældrene har det overordnede ansvar, men hjælpes til det, de ikke formår. Opholdet medvirker ofte til mere stabilitet og en positiv udvikling for familien, hvor der tilbydes nye og mere hensigtsmæssige værktøjer til at løse deres udfordringer og besværligheder.

Samlet oversigt over tilbuddet på Døgn og Familie, Randers

 • Visitation – og opstartsmøde med forældre, fagkoordinator samt myndighedsperson fra købskommune med opstilling af klare mål for familiens ophold (handleplanen). Her aftales ny dato for opfølgningsmøde.
 • Familien tilbydes en primær samt en sekundær familiebehandler
 • Klare tilbagemeldinger til købskommune efter seks til otte uger (opfølgningsmøde) samt efter behov.
 • Forældrene støttes desuden i koordinering af indsatsen i forhold til forældre og barns netværk(kontakt til dagpleje, børnehave, skole, familie mv.) Pladsanvisningen inddrages, hvis barnet skal i dagtilbud. Skole afklares ved anbringelse efter aftale med købskommune og evt. PPR.
 • Løbende systematisk skriftlig beskrivelse af familiens udvikling og barnets trivsel i veldokumenteret dagbogsprogram. Skrivelserne munder ud i en statusrapport.
 • Trivselsmøder med forældre og personale en gang ugentligt.
 • Familiebehandling
 • Uddannet fagligt personale i døgndækning
 • Skriftlig status til købskommune med udgangspunkt i handleplanen udarbejdet ved visitationen.

Døgn og Familie BFU, Randers tilbyder ved behov afsluttende møde med købskommune og familien med refleksioner over fremadrettet indsats i egen hjemkommune.