Underretning

Underret kommunen om et barns mistrivsel. Du kan underrette via en selvbetjeningsløsning eller - i akutte tilfælde - ved at ringe.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller vold har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.