Underretning

Underret kommunen om et barns mistrivsel. Du kan underrette via en selvbetjeningsløsning eller - i akutte tilfælde - ved at ringe.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller vold har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Er situationen akut og kræver den øjeblikkelig handling, skal du kontakte:

Myndighedscentret tlf.: 8915 4670
Mandag: 10.00-17.00
Tirsdag-torsdag: 10.00-15.00
Fredag: 10.00-13.00
Myndighedscentret tlf.: 8915 1400
Alle hverdage: 08.00-10.00

Øvrige tidsrum

Den sociale døgnvagt på tlf.: 2320 6237

Er du privatperson, og ønsker du at underrette kommunen om et barns mistrivsel, kan du sende din underretning til Myndighedscentret via nedenstående link:

Underret kommunen anonymt her.

Underret kommunen her.

Er du ansat i Randers kommune, og ønsker du at underrette kommunen om et barns mistrivsel, henvises du til Randers kommunes intranet "Broen", hvor der forefindes blanket til underretning.

Er du ikke ansat i Randers kommune, men ansat i andet offentlig hverv, eller kommer du via dit arbejde i kontakt med børn og unge, og ønsker at underrette kommunen om et barns mistrivsel, kan du sende din underretning til Myndighedscentret via nedenstående link.

Dit hverv kan f.eks. være privatpraktiserende læge, ansat ved selvejende eller private dag- eller døgntilbud m.v.

Underret kommunen som ansat i offentlig tjeneste/hverv.

Du skal anvende din arbejdsplads cvr.nr. og medarbejdersignatur - og ikke eget cpr.nr. og  privat NemId.

Find dit CVR.nr her.