Ung og gravid

Projekt "ung gravid hvad nu" er et tilbud til mor/familie og barn i en positiv udvikling.

Projekt "Ung gravid hvad nu" blev etableret i 1993 i 4 vuggestuer og en kombinerede institution, hvor tilbuddets formål har været at støtte mor/familie og barn i en positiv udvikling med henblik på at sikre, at barnet trives. I arbejdet er der fokus på mor/barn relationen, idet den har grundlæggende betydning for, hvordan barnet udvikler sig og på hvordan barnet senere hen i livet bliver i stand til at fungere i samspil med andre. Siden projektets start er der kommet endnu en kombineret institution med i tilbuddet.

Tilbuddet er blevet en del af den forebyggende indsats i forhold til unge gravide og ungemødre/familier, som er særligt sårbare, i Randers Kommune. Der ydes vejledning og rådgivning med henblik på at styrke samspillet mellem mor/forældre og barn.

Tilbuddet skal ligeledes ses i sammenhæng med Randers Kommunes overordnede børn og ungepolitik, hvor sigtet blandt andet er at skabe trygge, udviklende og forpligtende relationer med børnene dels i samspillet mellem de professionelle og barnet dels i samspillet med andre børn. Ligesom sigtet i politikken er at arbejde forebyggende og sikre en tidlig indsats i barnets nærmiljø, hvor forældrene er inddraget som barnets vigtigste ressource.