UngeBasen

UngeBasens målgruppe er unge i alderen 12-18 år (23 v. efterværn) med komplekse og sammensatte vanskeligheder.

Det betyder, at den unges vanskeligheder, i hovedreglen, er udslagsgivende inden for flere områder: fx. kriminalitet, misbrug, skole, uddannelse, familiemæssige, psykiatriske eller psykologiske vanskeligheder.

UngeBasen tilbyder blandt andet følgende:

  • Mentorordning
  • Familierettet indsats
  • Projekter og gruppeforløb med unge
  • Anbringelse i egen lejlighed
  • SSP – gadeplan

Mentorordning og familieindsats

Mentorordning og familieindsats er oftest tæt forbundne, idet den familierettede indsats ofte kan være et hensigtsmæssigt supplement til et mentorforløb. Dette begrundes med, at de unge, der indskrives i et mentorforløb, ofte har det svært i relationen til forældrene, hvilket kan være en medvirkende årsag til de unges vanskeligheder.

Mentorerne arbejder målrettet på at motivere og fastholde den unge i forhold til skole, arbejde og fritid, mens den familierettede indsats søger at bygge bro og udvikle relationen mellem ung og forældre.

Projekter

Etableres ad hoc i forhold til grupper af unge, der vil kunne have gavn af gruppeforløb med andre unge i lignende omstændigheder.

SSP – gadeplan og projekter

Projekterne retter sig mod grupperinger af unge, der er kendetegnet ved en bekymrende adfærd: fx. kriminalitet, misbrug eller vold. Der iværksættes et projekt, når UngeBasen, i samarbejde med fx. en skole eller klub vurderer, at problemstillingerne er af en sådan karakter og omfang, at de ikke kan løses i skolens/klubbens eget regi. Projekterne har i udgangspunktet en varighed af 3 til 4 måneder.

Henvisning til UngeBasen sker gennem familiens socialrådgiver.

Centerleder
Morten Strange
Telefon: 3050 9684
E-mail:Morten.strange@randers.dk