Ungekontakten

Ungekontakten arbejder forebyggende med fokus på rusmidler, seksuel sundhed og unges trivsel generelt.

Ungekontakten kan også yde sparring, hvis du er ung, forældre eller arbejder med unge, og har nogle problematikker du ønsker viden eller rådgivning omkring.

Ungekontakten laver også i et vist omfang oplæg om ungdomsliv, rusmidler og seksuel sundhed på både folkeskoler, ungdomsuddannelser og til personalegrupper. Det er gratis for skoler, mv. i Randers Kommune. Du kan kontakte:

Forebyggelseskonsulent
Anja Nesgaard Dal
E-mail: anja.dal@randers.dk