Tilbud til skolebørn

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Skolebørns møde med sundhedsplejen

Der afholdes individuelle samtaler i 0., 4. og 8. klasse. Samtalerne består af en trivselssamtale samt screening for højde, vægt, syn og hørelse 

Klasseundervisning finder sted i 0., 1., 3., 5. og 8. klasse

Derudover ses eleverne i 6. klasse, hvor de får lavet en synsscreening.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre.

Øvrige tilbud

Vandladningsklinik

Overvægtsklinik 3-18 år

Nu rykker vi!" Tilbud til overvægtige børn i 5.–8. klasse

Fra delebørn til hele børn

Familierådslagning

Læs sundhedsplejens journalnotat

Sundhedsvejen.dk kan du læse sundhedsplejens journalnotater og se resultat af screeninger.