Bliv klogere på dit affald

Kan man komme på kursus i affald? Ja, det kan man via FOF, for vi har strikket en spændende kursus række sammen til dig.

Det er lidt af en øjenåbner at se, hvor meget affald, vi producerer. Foto af Johanne Vejrup Nielsen/FOF

Sammen med FOF har vi lavet en række formidlingstilbud for voksne, hvor man kan komme på en rundvisning på Affaldsterminalen. Det første arrangement er allerede løbet af staben, og det var en stor succes. Som en af deltagerne siger, "Jeg anede ikke, at der foregik så mange spændende ting på Affaldsterminalen. Jeg vidste dårligt nok, at den fandtes. Tidligere har jeg ikke tænkt så meget over, hvad der skete med mit affald. Når skraldebilen kørte med det, eller jeg dumpede det i containeren på genbrugspladsen, var det jo væk. Men det er jo ikke bare væk. Der sker en hel masse bagefter."

Når vi ved mere, gør vi mere

Baggrund for samarbejdet er den netop vedtagne Ressource- og Affaldsplan 2027. Et er målene i planen er, at vi skal knække kurven, så vi genbruger mere, laver mindre affald og lever mere bæredygtigt i kommunen. Sammen med eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. FOF skal vi nå de mål. Det harmonerer også med verdensmål 12, der handler om ansvarlig produktion og forbrug.

Hele verden er udfordret af stadig stigende affaldsmængder, og det bedste vil være både for økonomi og miljø helt at forebygge at affald opstår. Derfor er det nødvendigt at fokusere på, hvordan vi reducerer mængden af affald. Her er relevant viden og bevidstheden om de aftryk vores adfærd sætter sig i vores omverden en kerne-kompetence.

For at indfri målene om en højere grad af affaldsforebyggelse og genanvendelse, er det nødvendigt at affaldsproducerende borgere har den relevante viden, en klar ressourcebevidsthed og praksisnære handlekompetencer. Vi er mere tilbøjelige til at gøre det rigtige, når vi kender konsekvenserne af vores valg.

Jamen, hvad kan jeg opleve?

På Affaldsterminalen kan du blandt andet opleve:

  • Sorteringsanlægget, der sorterer jern, aluminium, mad- og drikkekartoner og glas fra, inden vi håndsorterer hård plast efter type
  • Omlasten, hvor restaffaldet bliver komprimeret, inden det køres til forbrænding
  • Kompostpladsen, hvor haveaffaldet fra genbrugspladserne bliver omdannet til kompost
  • Papirhallen, hvor indsamlet papir samles, inden det sælges videre
  • Deponiet, der bruges til affald, der hverken kan genanvendes eller brændes - herunder asbestmodtagelsen.
  • Afsætningspladsen til genbrugsartikler, der kan sælges af genbrugsbutikken 'Finderiet'
  • Gashøjen, hvor vi indvinder gas fra den gamle losseplads
  • Forbehandlingsanlægget til madaffald
  • Flamingopresseren
  • Ballepresseren, der benyttes til pap, plast og aluminium

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og få svar på nogle af de ting, som du måske har gået og undret dig lidt over.

Du finder de næste kursusdatoer ved FOF her.

Der er rig lejlighed til at få svar på dine spørgsmål om affald & genbrug. Foto af Johanne Vejrup Nielsen/FOF