Kom forbi og spørg os…

Fra maj 2024 skal vi sortere i ti typer affald både derhjemme og på arbejdet. Og du står måske og har en masse spørgsmål til det – kig forbi og få svar.

Vi holder løbende arrangementer rundt omkring i kommunen, hvor vi præsenterer den nye måde, vi skal sortere på. Du kan også få den nye beholdertype at se – den der er lavet af den hårde plast, som vi har indsamlet fra din genbrugsbeholder. Du får også mulighed for at få svar på dine spørgsmål i forhold til de 10 typer affald. Og bare rolig… du får selvfølgelig ikke ti forskellige beholdere at forholde dig til 😉

De 2 næste arrangementer i forbindelse med den nye beholder og de 10 typer affald, kommer til at foregå på følgende datoer:

  • Fredag d. 2. juni kl. 16.00-18.00 – Jens Otto Krags Plads i forbindelse med Randers Street Food Festival
  • Torsdag d. 8. juni kl. 16.0-18.00 – Brugsen i Gjerlev, Hammergårdsvej 2, 8983 Gjerlev 

Til efteråret starter vi en ny og mere omfattende turné rundt i kommunen, så du får flere chancer.

Hvorfor er det lige, at vi nu skal sortere mere?

Det korte svar: fordi det siger loven. Ja, det er et lovkrav, at vi skal sortere mere og bedre. Og det skal du både, når du er på arbejde og derhjemme.

Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende, så vi passer på klodens ressourcer. I dag genanvendes 59 % af vores husholdningsaffald. Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne genanvende hele 70 % af husholdningsaffaldet, når vi når 2030.

Derved udleder vi mindre CO2 og opnår, at endnu mere affald genanvendes i nye produkter.

Vi skal sortere affaldet for at kunne udnytte de ressourcer, der er i det, men det er endnu vigtigere, at vi bliver bedre til at producere mindre affald. Derfor er sorteringen i 10 typer affald kun en del af vores mål for de kommende år, hvor vi udover af reducere mængden af restaffald også skal gøre noget ved de godt 800 kg affald en almindelig dansker producerer hvert år.