Skraldemændene har måttet indstille kørslen d. 30. november

De isglatte forhold har gjort det lidt for halsbrækkende for skraldemændene at fortsætte ude på ruterne, så bilerne er kørt retur til basen.

Når det holder med at sne, så husk at der skal være skovlet og gruset hen til din affaldsbeholder, så din skraldemand kan gøre sit arbejde sikkert. Tak.

Vintervejret har givet nogle udfordringer for indhentningen af affaldet. Derfor er kørslen nu blevet indstillet. 

Hvis du ikke fik tømt, så henter vi dit affald på din næste torsdag (den 7. december). Du må stille ekstra affald i sække svarende til det affald, du normalt skulle have haft hentet ved din beholder. 

Opdatering: 

Der køres igen normalt på alle ruter.

Fik du ikke afhentet metal, glas, plast og papir torsdag d. 30.11.23, så vil det blive afhentet i løbet af uge 49.

Du kan holde øje med situationen for driften her

Vi passer på vores skraldemænd

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor skraldemanden ikke nåede frem til din adresse, når andre lastbiler kører lystigt rundt udenfor:

  • Arbejdstilsynet har fastsat regler, så skraldemanden på sikker vis kan passe sit arbejde. Det betyder blandt andet, at du kan risikere ikke at få hentet dit affald, hvis der er sne eller is på dele af adgangsvejen fra skraldebilen og ind til din skraldespand. 
  • Hvis mange veje i kommunen er ufarbare, kører skraldebilerne ikke ud. Det er for dyrt at sende dem ud, hvis ikke de rigtig har noget med hjem.
  • Vægtfordelingen i en skraldebil er ikke hensigtsmæssig på glatte veje. Hvis skraldebilen sætter sig fast, kan den ikke hente mere affald i flere timer. Derfor må skraldebilen nogen gange springe over veje, som almindelige lastbiler kan køre på.
  • Snevolde i vejsiderne gør vejen smallere end normalt, så tit vil skraldebilen stoppe al trafik, hvis den standser. Derfor vælger skraldemanden nogle gange at køre forbi dig.
  • Hvis skraldebilen ikke kan vende for enden af en vej, risikerer den at strande. Så kan den ikke hente affald. Derfor kører skraldebilen nogen gange forbi din vej.