Stil miljøkassen frem, så bytter skraldemanden til en ny

Skraldemanden tager gerne den fyldte miljøkasse med. Den skal bare lige stilles rigtigt, så han kan se, at han godt må tage den.

Hvis du har egen skraldespand, er det nemt at få tømt miljøkassen. Når miljøkassen til farligt affald er fyldt op, stiller du den blot foran eller på låget af din beholder til restaffald (eller restaffald/madaffald), den dag du skal have hentet restaffald. Står din miljøkasse normalt i nærheden af skraldespanden, skal den også sættes tydeligt frem eller op på låget, når du vil have den tømt.

I tvivl om tømmedag? Du kan altid se det i vores app eller selvbetjeningen.

 

Skraldemanden tømmer ikke kassen på stedet. Han tager den med og stiller en ny, tom kasse til dig. Den fyldte kasse må højst veje 4 kg.

Hvis du ikke har en miljøkasse endnu, kan du bestille en her.

 

Hvis din husstand ikke har egen skraldespand, er det også muligt at få en miljøkasse. Du kan du læse om mulighederne for andre ordninger her.